Infographic - Cảnh báo người dân không mua bán thiết bị phá sóng, kích sóng di động

ĐNO - Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng có công văn gửi UBND các quận, huyện tuyên truyền để người dân không quảng cáo, kinh doanh, sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp và các quy định về sử dụng, mua bán thiết bị phá sóng. 

Đồ họa: LÊ THANH

;
;
.
.
.
.