Infographic - Các chương trình kích cầu du lịch mùa hè Đà Nẵng 2024

ĐNO - Để tiếp tục thu hút và kích thích tăng trưởng lượng khách du lịch, đặc biệt là du khách trong nước đến với thành phố, Sở Du lịch tổ chức Chương trình kích cầu du lịch mùa hè Đà Nẵng 2024 nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới và các gói combo đặc biệt hấp dẫn dành cho du khách, được áp dụng từ tháng 6 đến tháng 9-2024. 

 

Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.