Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75

.

Sáng 24-12 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75, Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả các mặt Công an năm 2019 và định hướng cho năm 2020.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan cao cấp của lực lượng Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Công an nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 Theo Vietnamplus.vn

;
;
.
.
.
.
.