BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Định hướng, lan tỏa thông tin tích cực đến nhân dân

06:53, 14/07/2023 (GMT+7)

Thời gian qua, báo chí và các trang fanpage đã phát huy vai trò định hướng, lan tỏa thông tin tích cực đến nhân dân, tuyên truyền gương người tốt, lối sống hay, lối sống đẹp; phổ biến, quán triệt các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiều năm qua, ban chỉ đạo 35 các cấp thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, tạo “sức đề kháng” trước các quan điểm sai trái, thù địch. Các địa phương, đơn vị đã xây dựng fanpage, sản xuất các ấn phẩm và xuất bản những nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội với mục đích tuyên truyền các hoạt động từ cơ sở, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội; sử dụng các nickname tài khoản mạng xã hội tham gia các diễn đàn, truy cập vào các trang mạng của đối tượng để bình luận phản bác.

Gần 5 năm qua, Ban chỉ đạo 35 huyện Hòa Vang thành lập Fanpage “Bồ Câu Trắng” thu hút hơn 11.000 lượt theo dõi và Group “Hòa Vang một chấm son” có hơn 2.200 thành viên tham gia. Trong năm 2022, trang và nhóm đã tích cực đăng tải hơn 150 tin, bài, video clip tin bài nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tin, bài đấu tranh phản bác đăng tải được chọn từ các trang chính thống như Hương Sen Việt, Tạp chí Tuyên giáo, Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản… Fangape “Bồ Câu Trắng” còn đăng tải bài viết của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hòa Vang tham gia cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhiều trang web, fanpage của các địa phương như fanpage “Hải Châu” có 15.000 người theo dõi, “Sơn Trà 24h” có 27.000 người theo dõi, “Ngũ Hành Sơn tươi đẹp” có hơn 9.500 người theo dõi… Các trang thường xuyên đăng tải bài viết về hoạt động của chính quyền, các hội đoàn thể diễn ra trên địa bàn; gương người tốt, việc tốt nhằm lan tỏa thông tin tích cực đến người dân.

Là nơi đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Học viện Chính trị Khu vực 3 với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm đã tích cực, tiên phong trong nghiên cứu, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Học viện tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, đề tài khoa học các cấp, hội thảo khoa học phục vụ cho công tác xây dựng nội dung các luận cứ khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành vào năm 2018, Học viện mở chuyên mục “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái” trên Tạp chí Sinh hoạt lý luận, bảo đảm 2-3 bài/số. TS Bùi Tiến Sỹ, biên tập viên Tạp chí Sinh hoạt lý luận cho biết, đơn vị đã có 200/trên tổng số 378 bài bài viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được đăng tải trên các tạp chí khoa học, báo, cổng thông tin điện tử. Tại cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, lần thứ 2 năm 2022, Học viện Chính trị khu vực 3 đã đạt 8 giải trong tổng số 30 giải/117.000 bài dự thi.

Cùng với Tạp chí Sinh hoạt lý luận, trang fanpage “Những ngọn lửa nhỏ” của học viện thường xuyên đăng tải các bài phản đấu tranh phản bác ngắn gọn, súc tích, lập luận chắc chắn và thuyết phục. PGS.TS Đoàn Triệu Long, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 3, tự hào cho rằng trang fanpage và tạp chí Sinh hoạt lý luận là một trong những ngọn cờ đầu ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Học viện còn có lực lượng phản ứng nhanh là các nhà khoa học, các giảng viên, lập các địa chỉ facebook, lấy nickname để viết bài đấu tranh.

“Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị luôn sử dụng nhiều phương thức, chiêu trò, thủ đoạn khác nhau chống phá tinh vi và rất linh hoạt. Vì vậy, cần chú trọng đến việc xây dựng và không ngừng đổi mới phương thức, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Theo đó, cần nghiên cứu, sử dụng nhiều cách thức, biện pháp mới để đáp ứng với sự “thiên biến, vạn hóa” của các luận điệu xuyên tạc diễn ra trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, nhất là trên không gian mạng”, PGS.TS Đoàn Triệu Long nhấn mạnh.

HOÀNG NHUNG

.