Tuyển chọn ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020

.

Trung Tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng thông báo tuyển chọn ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020.

Số lượng cần tuyển: Không quá 5 dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Đối tượng đăng kí tuyển chọn

Cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước thực hiện ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc các lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích đầu tư tại khoản 2 điều 5 Nghị định của chính phủ số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 về việc ban hành quy chế Khu công nghệ cao.

Hồ sơ đăng ký

- Bản đăng ký đề nghị hỗ trợ ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Mẫu kèm theo Phụ lục 1 đăng tải trên website).

- Địa chỉ: https://dhpiza.danang.gov.vn/

- Phương án, kế hoạch kinh doanh.

- Các mẫu thiết kế sản phẩm, tài liệu khác do cá nhân, tổ chức gửi kèm nhằm làm sáng tỏ thêm ý tưởng/dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (nếu có).

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đăng ký tham gia ươm tạo/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với dự án đã thành lập doanh nghiệp.

Thời gian nộp hồ sơ đăng kí: Từ ngày 28-4-2020 đến hết ngày 28-5-2020. (buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; chiều từ 14 giờ đến 16 gờ 30). Không nhận hồ sơ vào ngày thứ 7, Chủ nhật

Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Đường số 1, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. SĐT 0236.366.2576 (gặp chị Duyên-Phòng Ươm tạo, đào tạo, dịch vụ)

Toàn văn nội dung chi tiết thông báo xem tại: https://dhpiza.danang.gov.vn/

;
;
.
.
.
.
.