Thông tin Tòa soạn

Tổng Biên tập:

NGUYỄN ĐỨC NAM

Phó Tổng Biên tập:

HỨA VĂN HẢI

 

TRẦN THỊ THU THỦY

 

PHAN VĂN TẤN

Tòa soạn:

33 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 

Điện thoại: 0236.3519.066 - 0236.3519.077

 

Fax: 0236.3519.074

 

Email: tsbaodanang@gmail.com

Đường dây nóng:

0905.832.222

Đà Nẵng điện tử:

Điện thoại: 0236.3840.968

 

Website: https://baodanang.vn

 

Website: http://danangtoday.com.vn

 

Email: danangdientu2016@gmail.com

Đà Nẵng Cuối tuần:

Điện thoại: 0236.3519.067

Hành chính - Trị sự:

Điện thoại: 0236.3812.595

 

Email: hopthubaodanang@gmail.com

Phòng Quảng cáo:          

Điện thoại: 0236.3840.170

 

Email: quangcaobaodn@gmail.com

 

;
;
.
.
.
.
.