.

"Tự giác, tự quản, tự rèn" trong xây dựng nền nếp chính quy

.

Là đơn vị đứng chân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, quản lý trên 740km đường biển nối dài 7 tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Định, Vùng 3 được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Hải quân đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều chuyển biến vững chắc trong xây dựng nền nếp chính quy (NNCQ) và rèn luyện kỷ luật (RLKL).

Kiểm tra các phương tiện ô-tô, xe máy của Vùng khi tham gia giao thông.
Kiểm tra các phương tiện ô-tô, xe máy của Vùng khi tham gia giao thông.

Đại tá Nguyễn Duy Khánh, Phó Tham mưu trưởng Vùng cho biết: Trong nhiều năm qua, Vùng 3 Hải quân luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và các cơ quan chức năng Quân chủng Hải quân cũng như sự giúp đỡ, động viên của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ và chính quyền địa phương nơi đóng quân.

Từ đó, đội ngũ cán bộ, sĩ quan, QNCN trong toàn Vùng được đào tạo, rèn luyện cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tốt và có kinh nghiệm thực tế trong tổ chức chỉ huy, quản lý, huấn luyện, giáo dục bộ đội, xây dựng đơn vị. Từ lãnh đạo, chỉ huy các cấp đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng luôn có sự đoàn kết thống nhất, có ý chí quyết tâm cao trong nhận thức và thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Vùng 3 còn có bề dày truyền thống về thành tích thực hiện các nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị và là một trong những đơn vị thực hiện tốt nhất khâu đột phá về xây dựng NNCQ, RLKL trong Quân chủng Hải quân.

Với ý thức trách nhiệm và nêu cao tinh thần “Tự giác, tự quản, tự rèn” của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng, trong những năm qua, toàn Vùng có những bước chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, chất lượng năm sau cao hơn năm trước; 100% cơ quan, đơn vị chấp hành tốt 3 chế độ tuần, 11 chế độ trong ngày và 17 chế độ công việc trên tàu Hải quân.

Hệ thống trực các cấp được duy trì nghiêm túc; công tác giáo dục bộ đội được tiến hành một cách thường xuyên, đã gắn nhiều hình thức, biện pháp giáo dục để tăng hiệu quả. Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đều xác định khâu đột phá về công tác quản lý bộ đội, chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông; nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhằm hạn chế các vụ vi phạm kỷ luật; thực hiện tốt việc quản lý bộ đội theo phân cấp; nắm chắc quân số hằng ngày, hằng giờ, tăng cường các biện pháp quản lý trong ngày nghỉ, giờ nghỉ. Vì vậy, tình hình chấp hành kỷ luật trong toàn Vùng từ năm 2005 đến nay có bước tiến bộ tích cực, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ Vùng liên tục TSVM, Vùng VMTD hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Đại tá Phạm Văn Quang, Phó Chính ủy Vùng, để tiếp tục xây dựng Vùng 3 và Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, Đảng ủy, chỉ huy các cấp của Vùng 3 thường xuyên quan tâm hơn nữa giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhận thức đúng vai trò của công tác xây dựng NNCQ, RLKL.

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 37 của Quân ủy Trung ương; Chỉ thị 85 của Tổng Tham mưu trưởng về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NNCQ trong Quân đội; Chỉ thị 57 của Tổng Tham mưu trưởng về “Tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong quân đội”; Chỉ thị 14066/CT-BTL-QH của Bộ Tư lệnh Hải quân về việc thực hiện các chế độ trong Quân chủng. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng đơn vị VMTD, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị.

Duy trì tốt các chế độ và đi vào chiều sâu có nền nếp vững chắc; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở bộ đội tự giác chấp hành kỷ luật mọi lúc, mọi nơi. Phấn đấu không vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường và tai nạn giao thông, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Đồng thời duy trì tốt các phong trào thi đua quyết thắng gắn với các cuộc vận động lớn của đơn vị, với các phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng bằng những nội dung, chỉ tiêu thiết thực, cụ thể. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích; phát huy tinh thần tự lực, tự cường; tiếp tục củng cố xây dựng cảnh quan môi trường, doanh trại cơ quan, đơn vị bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị.

Bài và ảnh: HUY QUANG

;
.
.
.
.
.