.

Đề nghị sớm di dời ga đường sắt Đà Nẵng

.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương liên quan sớm triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xây dựng phương án huy động vốn để thực hiện di dời ga đường sắt Đà Nẵng và các công trình liên quan ra khỏi trung tâm thành phố trong giai đoạn 2016 - 2020.

Việc di dời ga đường sắt Đà Nẵng và các công trình liên quan là một trong số các dự án quan trọng về phát triển cơ sơ hạ tầng tại địa phương, đã được xác định tại Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16-10-2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 75-KL/TW ngày 12-11-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo các quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 186/TB-VPCP ngày 5-5-2014 tại buổi làm việc với tập thể lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, trong đó liên quan đến di dời ga đường sắt Đà Nẵng ra khỏi trung tâm thành phố: “Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền”.

Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã có buổi làm việc về việc xúc tiến triển khai dự án này.

Về phía địa phương, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan chủ động nghiên cứu các vấn đề về quản lý quy hoạch, chuẩn bị công tác đền bù giải tỏa tại vị trí ga đường sắt mới cũng như giao nhiệm vụ cho các sở, ban ngành tích cực làm việc với ngành đường sắt.

​Việc chậm trễ thực hiện di dời ga đường sắt Đà Nẵng đã gây không ít khó khăn cho công tác quản lý quy hoạch tại khu vực được chọn làm nhà ga đường sắt mới, cũng như gây ách tắc giao thông trong khu vực nội thành, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.