.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm viễn thông - công nghệ thông tin

.

ĐNĐT - Ngày 26-6, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đến dự đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương và thành phố.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội đánh giá, 5 năm qua, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và trong đơn vị nên đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng lần thứ II đề ra.

Trong bối cảnh cạnh tranh thị trường, Viễn thông Đà Nẵng tập trung phát triển dịch vụ chiến lược, ban hành nhiều chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng. Nhờ đó, năng lực sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường viễn thông- công nghệ thông tin của đơn vị ngày càng nâng cao.

Viễn thông Đà Nẵng chú trọng nâng cao hiệu quả đối với các dịch vụ truyền thống như: cố định, di động, băng rộng…song song với đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ mới, giá trị gia tăng cao cũng như ứng dụng CNTT để phục vụ khách hàng hiệu quả hơn nhằm góp phần tăng doanh thu.

Viễn thông Đà Nẵng được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) tin tưởng và giao nhiệm vụ triển khai các phần mềm dùng chung, khai thác hệ thống IPCC, Data Center tập trung cho các đơn vị khu vực miền Trung-Tây Nguyên...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị, Viễn thông Đà Nẵng cần sớm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tái cấu trúc theo chủ trương của Tập đoàn VNPT với giải pháp hiệu quả, nâng cao đời sống người lao động. Xây dựng Đà Nẵng sớm trở thành trung tâm bưu chính viễn thông - công nghệ thông tin của khu vực và cả nước theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đơn vị cần tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí.

Việt Dũng

;
.
.
.
.
.