.

Đoàn kết, phát triển và giữ vững thương hiệu VNPT

.

Qua 7 năm xây dựng và phát triển với nhiều thành tựu quan trọng, Đại hội Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng lần thứ III đặt ra nhiều kỳ vọng là xây dựng nghị quyết để đề ra những giải pháp phát triển Viễn thông Đà Nẵng trong giai đoạn đổi mới và tái cơ cấu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

T.S LƯƠNG HỒNG KHANH Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng
T.S Lương Hồng Khanh

Nhiều thành quả mới

Tiếp nối truyền thống xây dựng Đảng của Đảng bộ qua các thời kỳ, trong 5 năm qua, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của thành phố Đà Nẵng và của ngành Bưu chính-Viễn thông (BC-VT) Việt Nam.

Đến nay, Viễn thông Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, từ phát triển mạng lưới, cung cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin (VT-CNTT), công tác đào tạo, nghiên cứu phát triển nội dung đào tạo phù hợp yêu cầu thực tiễn phát triển của ngành, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng các đơn vị trực thuộc trong quá trình tái cơ cấu sắp xếp lại bộ máy, công tác quản lý tài chính đến công tác chính trị tư tưởng, xây dựng các tổ chức Đảng, phát triển đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, thi đua khen thưởng và phát triển các tổ chức đoàn thể.

Viễn thông Đà Nẵng đã đạt được mục tiêu phát triển mạng VT- CNTT bảo đảm năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh năm sau luôn cao hơn năm trước, đã tạo ra điều kiện thuận lợi và tiền đề phát triển cho những năm đến. 5 năm qua, Viễn thông Đà Nẵng tập trung nguồn lực đầu tư phát triển, mở rộng mạng lưới theo chủ trương của Tập đoàn BC-VT Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng sử dụng dịch vụ VT-CNTT.

Viễn thông Đà Nẵng đã triển khai các dự án có vốn đầu tư lớn và công nghệ hiện đại như: Xây dựng hàng trăm kilomet cáp quang cho mạng truyền dẫn, cáp quang truy nhập GPON rộng khắp địa bàn khu dân cư, nâng cấp mở rộng hệ thống thiết bị mạng MANE, cơ sở hạ tầng nhà trạm BTS/NodeB phủ sóng di động...

Đặc biệt, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống Data Center và IP Contact Center phục vụ quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh tập trung và cung cấp các dịch vụ gia tăng cho cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Ngoài việc đầu tư phát triển mạng lưới, công tác phối hợp với các đơn vị dọc trên địa bàn trong việc khai thác và vận hành thiết bị bảo đảm được an toàn, an ninh mạng, qua đó tạo ra sự khác biệt về chất lượng, dịch vụ.

Bên cạnh đó, công tác tài chính và quản trị tài chính luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, của Nhà nước và các quy định của ngành; công tác thu cước, giảm nợ đọng, nợ khó đòi, tiết giảm chi phí thuê thu và đã từng bước thực hiện tối ưu hóa chi phí và tăng lợi nhuận.

Trong công tác cán bộ, từng bước thực hiện sắp xếp lại lao động theo phương án quy hoạch cán bộ và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ 2 giai đoạn (2010-2015 và 2015-2020) nhằm phát huy sức mạnh của từng cá nhân trong bối cảnh thị trường sản xuất, kinh doanh có nhiều cạnh tranh bằng cách bố trí vị trí công việc theo hướng chuyên biệt kỹ thuật - kinh doanh phù hợp.

Đồng thời, triển khai áp dụng hệ thống Thẻ điểm cân bằng BSC vào công tác quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh và trả lương cho người lao động theo 3Ps; xây dựng  mới các quy trình nội bộ, hệ thống IT; xây dựng mới các chức danh theo vị trí công việc, từng bước đã mang lại những kết quả tích cực, tạo động lực mới đối với người lao động, thu nhập bình quân của người lao động qua các năm đã tăng lên rõ rệt, từ mức bình quân 8,2 triệu/người/tháng đầu nhiệm kỳ tăng lên 10,3 triệu/người/tháng cuối nhiệm kỳ.

VNPT Đà Nẵng đặt ra nhiều kỳ vọng trong giai đoạn đổi mới.
VNPT Đà Nẵng đặt ra nhiều kỳ vọng trong giai đoạn đổi mới.

Lãnh đạo công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được Đảng bộ coi trọng và xem là khâu then chốt có tính quyết định đáp ứng yêu cầu làm chủ công nghệ và thực tiễn của sản xuất. 

Giai đoạn 2010-2015, đội ngũ quản lý và cán bộ  kỹ thuật đã được đào tạo và đào tạo lại: hàng chục cán bộ, công nhân viên có bằng đại học đã được đào tạo trên đại học, gần 100 cán bộ, công nhân viên, kỹ sư đã được đào tạo lại, cập nhật tiến bộ mới về VT-CNTT.

Mặt khác, để hoạt động tiếp thị bán hàng có tính đột phá, chuyên nghiệp và thích ứng với tình hình cạnh tranh trên thị trường, hàng trăm cán bộ, công nhân viên đã được tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng công tác chăm sóc khách hàng từ các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tiếp tục được củng cố, đổi mới nội dung, phương thức và hình thức hoạt động  phù hợp đã tạo nên không khí dân chủ và sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, góp phần củng cố sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị, các chính sách xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Đảng bộ lãnh đạo thực hiện  tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương, đồng thời chăm lo đời sống, việc làm và các chế độ khác đối với người lao động đầy đủ, kịp thời. Tổng kinh phí thực hiện trong 5 năm qua là 1,65 tỷ đồng.

Phát triển Viễn thông Đà Nẵng gắn với thương hiệu VNPT

Bước sang giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển Viễn thông Đà Nẵng gắn với thương hiệu VNPT.

Theo đó, Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng là Đảng bộ có bề dày về thành tích trong công tác xây dựng Đảng, liên tiếp nhiều năm liền được Thành ủy Đà Nẵng công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cán bộ, đảng viên, công nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, lý luận chính trị tốt và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tập trung lãnh đạo và thực hiện những mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là: Giữ vững đoàn kết, đồng thuận trong Đảng bộ, giữ vững vị trí là đơn vị chủ lực thực hiện các chủ trương phát triển VT-CNTT theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố, quán triệt sâu sắc và xây dựng các đề án, chương trình hành động triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 1-7-2014 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”.

Hai là: Lãnh đạo đơn vị triển khai nhanh và có hiệu quả công cuộc tái cơ cấu của Tập đoàn; xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể phát huy hiệu quả mô hình hoạt động mới, nhất là trong điều kiện tập trung quản lý và quyết định toàn bộ nguồn lực của các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục sắp xếp bộ máy theo hướng gọn nhẹ, giảm lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp.

Tranh thủ sự quan tâm và hỗ trợ của Tập đoàn BC-VT Việt Nam và của thành phố để tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, khai thác tối ưu hóa mạng lưới, linh hoạt hơn trong các chính sách kinh doanh. Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giữ vững thị phần, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, nhất là chỉ tiêu doanh thu, chênh lệch thu chi, bảo đảm đời sống cho cán bộ, công nhân viên.

Ba là: Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về những vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phấn đấu trong nhiệm kỳ đến giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Bốn là: Triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng ủy về công tác cán bộ, góp phần tạo sự chủ động trong cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, phục vụ sự phát triển lâu dài tại đơn vị. Trong công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, minh bạch, công khai, đúng quy trình, đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng để tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ. Lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Tiếp tục hưởng ứng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới.

Năm là: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động đối với các tổ chức Đảng ở các công ty cổ phần; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giảng dạy, sắp xếp lại tổ chức Đảng tại Trường Trung học BCVT CNTT II, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Một số nhiệm vụ cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh đầu tư hiệu quả mạng lưới, thay đổi công nghệ, dịch vụ giá trị gia tăng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Đồng thời, phát triển mạnh dịch vụ và nguồn thu từ CNTT thay cho các dịch vụ truyền thống.

Phát triển ứng dụng CNTT cho Tập đoàn và thành phố Đà Nẵng, tham gia tích cực và góp phần xây dựng chính quyền điện tử tại thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có hạ tầng rất tốt và Viễn thông Đà Nẵng là đơn vị có hạ tầng lớn mạnh, đồng bộ nên tham mưu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng về quy hoạch lại mạng lưới, sử dụng hạ tầng viễn thông hiệu quả hơn.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, mục tiêu của Đảng bộ Viễn thông Đà Nẵng trong nhiệm kỳ 2015-2020 là xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thiện hệ thống các chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh của Viễn thông Đà Nẵng gắn với thương hiệu VNPT.

T.S LƯƠNG HỒNG KHANH

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng

;
.
.
.
.
.