[Photo] Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Myanmar

.

Sáng 24-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Thủ đô Nay Pyi Taw, bắt đầu chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay quốc tế Nay Pyi Taw. (Ảnh: Trí
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và lưu học sinh Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và lưu học sinh Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và lưu học sinh Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và lưu học sinh Việt Nam đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

 Theo TTXVN

;
.
.
.
.
.