Dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ thanh niên xung phong tại Thái Nguyên

.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24-12-1972...

Tối 21/12, tại thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24/12/1972; và lễ công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Nhà tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong 915. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Tối 21-12, tại thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ dâng hương tưởng niệm 60 liệt sỹ Thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24-12-1972; và lễ công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo Nhà tưởng niệm các liệt sỹ thanh niên xung phong 915. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dành một phút mặc niệm các thanh niên xung phong. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dành một phút mặc niệm các thanh niên xung phong. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan Nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan Nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ vàng lưu niệm tại khu di tích. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ vàng lưu niệm tại khu di tích. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
(Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
(Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thỉnh chuông tại lễ dâng hương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thỉnh chuông tại lễ dâng hương. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan Nhà tưởng niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan Nhà tưởng niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan Nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan Nhà tưởng niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

 Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.