3.305 tỷ đồng xử lý thoát nước, chống ngập úng thành phố

.

ĐNO - Ngày 2-3, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố năm 2019 với tổng kinh phí thực hiện 3.305 tỷ đồng.

UBND thành phố giao Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thực hiện các công trình xử lý thoát nước với tổng kinh phí 2.450 tỷ đồng.
UBND thành phố giao Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thực hiện các công trình xử lý thoát nước với tổng kinh phí 2.450 tỷ đồng.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã chủ động có các giải pháp căn cơ để ứng phó với tình hình mưa bão diễn biến phức tạp. Nhưng với cường độ mưa kỷ lục như cuối năm 2018, trên địa bàn thành phố đã có nhiều điểm ngập lụt sâu, kéo dài, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng môi trường, đời sống người dân cũng như sự phát triển của thành phố.

Trước tình hình đó, UBND thành phố ban hành kế hoạch xử lý thoát nước trên địa bàn thành phố năm 2019 nhằm tập trung các nguồn lực để xử lý thoát nước, trong đó chú trọng vấn đề giải quyết ngập úng đô thị và khu công nghiệp; cơ bản giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố và giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến thoát nước khu vực ven sông, ven biển, khu vực phát triển du lịch; nâng cao chất lượng công tác duy trì thường xuyên, bảo đảm hệ thống thoát nước đô thị vận hành theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật, trong đó phải xét tính ưu tiên, đặc biệt là công tác nạo vét và khơi thông hệ thống thoát nước…

Theo đó, có 14 nội dung, nhiệm vụ được giao cho các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện với tiến độ, kinh phí cụ thể. Trong đó, giao Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông chủ trì thực hiện các công trình xử lý thoát nước khu vực ven biển phía đông quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn trong năm 2019 với tổng kinh phí 2.450 tỷ đồng.

Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và chủ đầu tư triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các công trình thoát nước, xử lý điểm ngập úng trên địa bàn thành phố trong năm 2019 với tổng kinh phí 480 tỷ đồng. Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên triển khai các công trình cải tạo, sửa chữa các tuyến cống liên phường bị hư hỏng, xuống cấp, hoàn thành trong năm 2019 với tổng kinh phí 190 tỷ đồng.

UBND thành phố cũng giao các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa kênh, mương, cống thoát nước trong quý 1 của năm 2019
UBND thành phố cũng giao các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa kênh, mương, cống thoát nước trong quý 1 năm 2019

Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện dịch vụ thoát nước đô thị năm 2019 với kinh phí 85 tỷ đồng; triển khai kế hoạch quản lý, phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố trong giai đoạn 2019-2025 (hoàn thành trong quý 1 của năm 2019); kế hoạch kiểm tra, thanh tra công tác quản lý hạ tầng thoát nước đô thị, kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2019 đối với lĩnh vực thoát nước đô thị, rà soát phương án thoát nước tạm đối với các công trình thoát nước trên địa bàn thành phố (hoàn thành trong quý 2 của năm 2019).

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải rà soát và triển khai thực hiện kịch bản ứng phó với sự cố nước thải tràn ra biển (hoàn thành trong tháng 3 và 4-2019); tiếp tục xây dựng, cập nhật dữ liệu hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố (hoàn thành trong năm 2019); phối hợp với UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa kênh, mương, cống thoát nước (trong quý 1 của năm 2019)…

Tin và ảnh: HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.