QUẬN CẨM LỆ

Trao Huy hiệu Đảng cho 60 đảng viên

.

Ngày 17-5, Quận ủy Cẩm Lệ tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 60 đảng viên đủ tiêu chuẩn nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019).

Trong đợt này, Đảng bộ quận Cẩm Lệ có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 13 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 12 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Được biết, đến nay Đảng bộ quận Cẩm Lệ có 4.006 lượt đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.