Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

.

Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp, sáng 4-9-2019, tại thành phố Cao Lãnh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương, hoa tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương, hoa tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Đền thờ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và thăm khu mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và thăm khu mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và thăm khu mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và thăm khu mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

  Theo TTXVN

;
;
.
.
.
.
.