Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ xây dựng, phát triển Đà Nẵng

.

ĐNO - Ngày 17-9, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (trái) tặng Bằng khen cho các tập thể điển hình tiêu biểu.
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa (trái) tặng Bằng khen cho các tập thể điển hình tiêu biểu. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí khẳng định, sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, trong chiến tranh hay hòa bình, Đảng bộ, quân và dân thành phố luôn khắc ghi lời dạy của Người, phát huy sức mạnh đoàn kết, chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả quan trọng, đáng ghi nhận. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện “nói đi đôi với làm”.

Việc thực hiện Di chúc của Bác gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm. Đó là một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thậm chí còn lúng túng trong triển khai thực hiện, nhất là việc lựa chọn nội dung đột phá, những vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc ở cơ sở để tập trung giải quyết dứt điểm. Việc phát hiện và nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo chưa thường xuyên, chưa đồng bộ và kịp thời, thiếu sức lan tỏa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo hội nghị. 					                            Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Để việc thực hiện Di chúc và học tập và làm theo Bác trở thành thường xuyên, nền nếp, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra; tiếp tục thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, xa rời quần chúng.

Cần gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các nhiệm vụ chính trị của thành phố, của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, bức xúc, những việc mà nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả; phải xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra, tránh tình trạng hình thức, chung chung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí đề nghị phải gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các hoạt động chuẩn bị, tổ chức và tiến hành thành công Đại hội Đảng các cấp. Trong báo cáo chính trị trình đại hội phải có phần đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác ở từng Đảng bộ. Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn và khả năng đáp ứng của cán bộ. Cần chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng; đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (giữa) tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiêu biểu. 			       Ảnh: ĐẶNG NỞ
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (giữa) tặng Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiêu biểu. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 3 năm (2016-2019), toàn thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW. Với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng triển khai nghiêm túc, hiệu quả, dần tạo ra một nét sinh hoạt văn hóa thường xuyên trong sinh hoạt, công tác của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố giàu mạnh, an bình, văn minh, hiện đại, có sức lan tỏa trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chính quyền thành phố.

Các tổ chức cơ sở Đảng tập trung xây dựng nội dung đột phá để thực hiện, gắn với chủ đề trọng tâm hằng năm của thành phố. Các địa phương, đơn vị xác định các nội dung đột phá, nhất là tập trung vào công tác đổi mới phong cách, tác phong công tác, thực hiện gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với dân, chống bệnh thành tích; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nhờ đó, trên địa bàn thành phố xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác trên mọi lĩnh vực, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Tại hội nghị, 8 tập thể và 6 cá nhân điển hình tiêu biểu qua 3 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố được UBND thành phố tặng Bằng khen.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.