Chuyển biến cải cách hành chính trong Đảng

.

Với mục tiêu cải cách hành chính (CCHC) theo hướng đơn giản hóa, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng để phát triển kinh tế-xã hội, các địa phương của thành phố đã tập trung lãnh đạo các tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị thực hiện hiệu quả về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

Quận Thanh Khê đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự đổi mới công tác lãnh đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền. Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Thanh Khê Đông.
Quận Thanh Khê đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự đổi mới công tác lãnh đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền. Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Thanh Khê Đông.

Ghi nhận thực tế cho thấy, trong công tác CCHC trong Đảng, nhiều cơ quan, đơn vị đã có cách làm mới, sáng tạo. Đơn cử như Quận ủy Thanh Khê ban hành Đề án số 08-ĐA/QU, ngày 19-12-2017 về đẩy mạnh CCHC trong Đảng.

Kết quả cho thấy, qua 2 năm thực hiện, đề án đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quận ủy Thanh Khê đã tập trung xây dựng quy chế, quy trình công tác đầy đủ, công khai, minh bạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn hoàn thành.

Theo đó, Ban Tổ chức Quận ủy ứng dụng phần mềm xử lý văn bản đến và đi, quản lý dữ liệu đảng viên, quản lý cán bộ. “Văn bản, hồ sơ khi phân công cho cán bộ thụ lý, nếu giải quyết chậm, trì trệ sẽ bị nhắc nhở. Nhờ đó, hiệu quả giải quyết công việc chuyển biến rõ.

Đặc biệt, kể từ khi thực hiện Đề án số 08-ĐA/QU về CCHC trong Đảng, toàn bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy Thanh Khê hay giấy mời họp đều được chuyển qua thư điện tử (email) công vụ nên rất tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm”, ông Lê Tấn Dũng, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Thanh Khê cho hay.

Điểm nổi bật trong công tác CCHC trong Đảng ở Đảng bộ quận Thanh Khê là việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng; khai thác thông tin nhanh, chính xác, đáp ứng kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp phục vụ chuyên môn, xử lý văn bản trên mạng thay cho bản giấy; sử dụng hệ thống gửi, nhận văn bản qua hộp thư công vụ điện tử, các tổ chức Đảng trực thuộc đều có hộp thư điện tử để trao đổi thông tin, giúp cho việc gửi, nhận văn bản bảo đảm nhanh chóng, thông suốt và an toàn.

Theo ông Lê Tấn Dũng, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của quận từng bước được đầu tư, nâng cấp; hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung tiếp tục được triển khai xây dựng, nhiều phần mềm tác nghiệp được ứng dụng có hiệu quả như phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, phần mềm kế toán IMAS, phần mềm quản lý đảng phí…

Ông Huỳnh Sơn Hải, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Khê Đông cho biết, toàn bộ các văn bản giấy tờ được lưu trữ hoàn toàn trên máy tính giúp việc tra cứu rất thuận lợi.

Ngay cả lãnh đạo phường cũng lập nhóm zalo kết nối với đảng viên, cán bộ đang công tác tại phường để tiện báo lịch họp, trao đổi, phân công nhiệm vụ. “Cũng nhờ cách làm này, phường đã phát huy trách nhiệm người đứng đầu, kiểm soát tiến độ công việc, khắc phục tình trạng báo cáo chung chung, dàn trải”, ông Hải cho hay.

Tại huyện Hòa Vang, công tác CCHC trong Đảng được Đảng bộ huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc; tiến hành cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách tài chính công và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước hiện đại hóa nền hành chính.

Ông Lê Trung Thắng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang cho rằng, việc thực hiện CCHC trong Đảng được Đảng bộ xác định rõ trách nhiệm, xây dựng kế hoạch, chọn bước đi, cách làm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, bảo đảm tính khả thi, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, nghiêm túc, có sự kiểm tra, giám sát.

Đến nay, các cấp ủy đã nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, vai trò của người đứng đầu trong CCHC được đề cao.

Theo bà Lưu Thị Hiền, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Liên Chiểu, công tác CCHC trong Đảng được Đảng bộ quận thực hiện gắn với công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Ngoài ra, việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị ở các cấp ủy Đảng cũng được đổi mới từ khâu chuẩn bị đến hình thức tổ chức hội nghị, như gửi tài liệu trước cho các đại biểu nghiên cứu; việc báo cáo tại cuộc họp được trình bày tóm tắt, ngắn gọn, dành nhiều thời gian cho việc trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến để đi sâu bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; tổ chức họp, hội nghị trực tuyến để giảm thiểu thời gian, tiết kiệm kinh phí đi lại.

Bên cạnh đó, việc đầu tư trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ được chú trọng, nguồn kinh phí được tự chủ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc đạt hiệu quả, tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Đánh giá về công tác CCHC trong Đảng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê Nguyễn Thị Minh Nguyệt nhận xét, qua 2 năm thực hiện Đề án số 08-ĐA/QU, công tác CCHC trong Đảng tạo được sự chuyển biến tích cực, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quận ủy, các đảng bộ, chi bộ cơ sở quan tâm thực hiện, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận.

Hiệu quả nhất là công tác xây dựng và ban hành văn bản lãnh đạo của Đảng từng bước được chuẩn hóa, góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng; các thủ tục hành chính ngày càng đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC trong Đảng vẫn còn gặp khó khăn, chưa đạt được kết quả như mong muốn. Cụ thể, một số tổ chức Đảng chưa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án CCHC trong Đảng; chưa chủ động, sáng tạo, quyết liệt CCHC trong các cơ quan Đảng. Quy trình, thủ tục ban hành văn bản ở một số lĩnh vực chưa bảo đảm tính khoa học, chưa có sự thống nhất.

Trong thời gian đến, các Quận ủy, Huyện ủy xác định tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và CCHC vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng; gắn công tác CCHC trong Đảng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bài và ảnh: TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.