Quán triệt những điểm mới trong Luật Phòng, chống tham nhũng

.

Ngày 8-11, UBND thành phố tổ chức hội nghị quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018, được thông qua kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2019. Đây là văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội.

Luật có 10 chương, 96 điều, nội dung có nhiều điểm mới so với Luật PCTN năm 2015, như: mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể về việc kê khai bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định một chương riêng và sửa đổi, bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng. Luật cũng quy định một chương riêng về công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước.

Cùng ngày, UBND thành phố tổ chức quán triệt, triển khai Luật Phòng, chống tác hại của bia rượu, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020.

S.TRUNG

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.