Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

.

UBND thành phố vừa có văn bản gửi thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo đó, không để tình trạng công chức, viên chức vắng mặt tại nơi làm việc, nhất là vào những ngày làm việc trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trường hợp công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vắng mặt có lý do chính đáng thì phải bố trí công chức, viên chức thay thế, tránh tình trạng không có công chức, viên chức tiếp nhận, trả kết quả cho tổ chức, công dân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã phải thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương vào những ngày trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Đồng thời tiến hành ngay việc rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy định nội bộ về quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây phiền hà cho việc tiếp nhận và xử lý công việc của người dân và doanh nghiệp; kiên quyết loại bỏ những khâu trung gian, những thủ tục rườm rà, chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết; rà soát nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị để sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến văn hóa công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định phải hoàn thành trong tháng 12-2019.

UBND thành phố cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị rà soát, bố trí đội ngũ công chức, viên chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kịp thời thay thế những cá nhân vi phạm, có biểu hiện tiêu cực, có thái độ không đúng mực; tổ chức và duy trì thường xuyên hoạt động của Tổ kiểm tra công vụ; tăng cường kiểm tra đột xuất; kết hợp theo dõi, giám sát qua camera tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp; nếu để xảy ra vi phạm tại đơn vị, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố; đồng thời, thường xuyên thực hiện công tác giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trước hết là những người có quan hệ trực tiếp với cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Đồng thời thường xuyên rà soát, giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, ý kiến khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức hoặc các phương tiện thông tin đại chúng chuyển đến; việc giải quyết hồ sơ phải bảo đảm chính xác, tránh trường hợp hồ sơ trả thực tế cho người dân và doanh nghiệp trễ hẹn nhưng về mặt hình thức thủ tục trên giấy hẹn vẫn bảo đảm thời hạn. Trường hợp vướng mắc phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp, công dân biết và báo cáo cấp có thẩm quyền và không “ngâm” hồ sơ gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

P.V

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.