Thanh tra thành phố kiến nghị thu hồi 80 trường hợp mua nhà ở xã hội chưa đúng đối tượng

.

Thanh tra thành phố vừa công bố Kết luận thanh tra số 905/KL-TTTP ngày 16-12-2019 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác xét duyệt, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội tại chung cư An Trung 2, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà.

Kết quả kiểm tra hồ sơ xét duyệt tại Liên doanh DMC - 579 (chủ đầu tư) trong 324 trường hợp được mua nhà ở xã hội, có 43 trường hợp hồ sơ xét duyệt không có các giấy tờ chứng minh đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện để hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Đối chiếu trong thời điểm xét duyệt (khoảng thời gian từ ngày đăng ký mua đến ngày phê duyệt mua nhà ở xã hội) trong hồ sơ của từng đối tượng, thể hiện có 12 trường hợp được xét duyệt cho mua nhà ở xã hội đang sở hữu nhà ở tại thời điểm xét duyệt, là không đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định. Có 2 trường hợp có nhà ở và chuyển nhượng, tặng cho trước thời điểm xét duyệt, sau khi xét duyệt nhận chuyển nhượng, tặng cho lại chính nhà ở trước đó để được mua nhà ở xã hội. Xác minh về thu nhập cá nhân cho thấy, có 208/324 trường hợp có mã số thuế, Cục Thuế  thành phố xác nhận có 95 trường hợp có thu nhập cao, trong đó có 52 trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân…

Tổng hợp toàn bộ kết quả kiểm tra 324 trường hợp được mua nhà ở xã hội, thể hiện có 80 trường hợp sai phạm phải chấm dứt hợp đồng. Trong đó có 5 trường hợp xét duyệt hồ sơ không đúng, 10 trường hợp đối tượng không phải là đối tượng 1 vì không làm việc trong doanh nghiệp; 12 trường hợp có nhà ở, 3 trường hợp vừa có nhà vừa chịu thuế thu nhập cá nhân, 36 trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân, 11 trường hợp cho thuê nhà ở xã hội, 1 trường hợp vừa chịu thuế thu nhập cá nhân vừa cho thuê nhà ở xã hội, 1 trường hợp đứng tên mua giúp…

Thanh tra thành phố đã kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Liên doanh DMC-579 chủ trì, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát đối với những trường hợp sai phạm phải xử lý trong thời gian xét duyệt và được mua nhà ở xã hội Chung cư An Trung 2 để lập thủ tục chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Khoản 6 Điều 62 Luật Nhà ở năm 2014. Thanh tra thành phố cũng kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các đơn vị, cá nhân kê khai không trung thực, không đúng về tài sản, thu nhập và kiến nghị một số vấn đề liên quan đến bất cập chính sách, pháp luật.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.