Tổng kết thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị

.

Chiều 17-2, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tổ chức phiên họp đầu tiên, triển khai các nội dung công việc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Lê Hà/TTXVN
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Lê Hà/TTXVN

Theo dự thảo Kế hoạch tổng kết, Ban Chỉ đạo sẽ kiểm tra, đánh giá, xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-2-2010 của Bộ Chính trị khóa X về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; trên cơ sở đó đề xuất Bộ Chính trị ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định 290. Các hoạt động tổng kết đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định.

Ban Chỉ đạo phân công 6 đoàn kiểm tra để kiểm tra tại các địa phương, đơn vị. Theo đó, Đoàn kiểm tra số 1 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn. Các đoàn còn lại do các Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương làm Trưởng đoàn.

Về thời gian, các đoàn kiểm tra tiến hành từ tháng 3-2020 và hoàn thành trước 30-5-2020. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn theo trách nhiệm được phân công tại Quyết định 290, tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290 sát với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị.

Phát biểu tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với các nội dung trong dự thảo Kế hoạch tổng kết, đồng thời góp ý về một số vấn đề liên quan đến thời gian, quy trình kiểm tra, thành phần các đoàn kiểm tra, việc tổ chức các hội thảo chuyên sâu…

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, các Trưởng đoàn, thành viên Ban Chỉ đạo chủ động tổ chức kiểm tra, đảm bảo việc kiểm tra hoàn thành trước ngày 30/5/2020. Sau đó, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức 2 cuộc họp góp ý dự thảo báo cáo, thảo luận, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, qua đó xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và cơ chế, phương thức thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.