Quận Cẩm Lệ tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp

.

Hướng tới Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị nội dung văn kiện và công tác nhân sự theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Chi bộ 12 (nhiệm kỳ 2020-2022) thuộc Đảng bộ phường Khuê Trung. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội Chi bộ 12 (nhiệm kỳ 2020-2022) thuộc Đảng bộ phường Khuê Trung. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Là một trong 2 đơn vị của quận Cẩm Lệ được chọn tổ chức đại hội điểm cơ sở để rút kinh nghiệm, Đảng bộ phường Khuê Trung đã và đang hoàn tất các khâu chuẩn bị để đại hội diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra. Sau khi thực hiện đề án sáp nhập, điều chỉnh quy mô và đổi tên chi bộ khu dân cư, tính đến tháng 2-2020, Đảng bộ phường Khuê Trung có 993 đảng viên, sinh hoạt tại 36 chi bộ trực thuộc (26 chi bộ khu dân cư và 10 chi bộ hành chính sự nghiệp).

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khuê Trung Lê Hồng Khánh cho biết, nhờ làm tốt công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện từ những tháng cuối năm 2019, đến nay đã có 36/36 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tiến hành đại hội thành công theo đúng kế hoạch. “Đây là cơ sở quan trọng để tiến tới đại hội điểm Đảng bộ phường Khuê Trung nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 14 và 15-4, nhằm rút kinh nghiệm chung cho Đảng bộ quận Cẩm Lệ”, ông Khánh nói.

Theo Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Cẩm Lệ Ngô Ngọc Quốc, để chuẩn bị cho công tác đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; đồng thời ban hành Kế hoạch số 86-KH/QU ngày 15-11-2019 về tổ chức đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Tổ chức phục vụ, Tiểu ban Nhân sự; ban hành hướng dẫn về nội dung, công tác nhân sự cấp ủy và một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp.

Quận ủy Cẩm Lệ chọn Đảng bộ phường Khuê Trung và Chi bộ Tòa án Nhân dân quận là 2 đơn vị đại hội điểm cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung; chọn Đảng bộ Công an quận và Đảng bộ Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ đại hội bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ Lê Quang Nam cho biết, Quận ủy đã phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy theo dõi, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội của các chi, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy; phân công các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ cụ thể từng nội dung chuẩn bị đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị đại hội phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Đến nay, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III trình Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận cho ý kiến lần 1.

Đến ngày 31-3, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ quận để gửi đến các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận góp ý tại đại hội. Tiểu ban Nhân sự đã ban hành kế hoạch quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự phục vụ Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự HĐND và UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở. Đến nay, đã tiến hành xong công tác điều động, phân công cấp ủy viên đối với 3 trường hợp phục vụ cho công tác nhân sự đại hội.

Quận ủy Cẩm Lệ thống nhất số đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025 là 275 đại biểu và phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ quận cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Quận ủy.  Đến nay, Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội đã ban hành kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để bảo đảm công tác tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 một cách chu đáo, an toàn, trang trọng, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Về tiến độ đại hội dưới cơ sở, tính đến ngày 2-3-2020, toàn quận Cẩm Lệ có 121/235 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, trong đó, Đảng bộ phường Khuê Trung (36/36 chi bộ) và Đảng bộ Quân sự quận (3/3 chi bộ) đã tiến hành xong đại hội dưới cơ sở.

Theo kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp của Quận ủy Cẩm Lệ, đại hội chi bộ dưới cơ sở hoàn thành trong tháng 3-2020; đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy hoàn thành trước ngày 10-6-2020. Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần IV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tổ chức vào cuối tháng 7-2020.

ĐẶNG NỞ
 

;
;
.
.
.
.
.