Quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội

.

ĐNO - Chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy sáng ngày 27-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND thành phố trên nguyên tắc thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy sáng ngày 27-3.   Ảnh : SƠN TRUNG
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy sáng ngày 27-3. Ảnh: SƠN TRUNG

Trên cơ sở báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý 1- 2020, phương hướng, nhiệm vụ quý 2 - 2020; công tác phòng, chống Covid-19; tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và một số nội dung quan trọng khác, Ban Thường vụ Thành ủy đã thảo luận, thống nhất và kết luận: 

Những tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền triển khai thực hiện quyết liệt nghị quyết của Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Chương trình công tác trọng tâm quý I/2020, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, đã ban hành 12 chương trình, kế hoạch chuyên đề cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan Trung ương xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Đặc biệt, trước tình hình Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn tính mạng và kinh tế - xã hội các nước trên thế giới, kể cả đất nước ta và thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy sáng ngày 27-3.   Ảnh: SƠN TRUNG
Cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy sáng ngày 27-3. Ảnh: SƠN TRUNG

Thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện bảo hộ, hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm... phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch; tạm dừng tổ chức các sự kiện, chương trình kỷ niệm tập trung đông người, cho học sinh, sinh viên nghỉ học phù hợp theo tình hình dịch bệnh; phát động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, cũng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tình hình, chủ động rà soát, kịp thời xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế và bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng…

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản đang trong tầm kiểm soát, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đồng thuận với các giải pháp phòng, chống dịch bệnh của Trung ương và thành phố. Thời gian đến, phát huy kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và UBND thành phố trên nguyên tắc thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

Theo đó, cần triển khai có hiệu quả Công văn số 79-CV/TW ngày 29 -1-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông báo kết luận số 172-TB/TW ngày 21-3-2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 và Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3972-CV/TU ngày 11-2-2020 và Công văn số 4048-CV/TU ngày 9-3-2020 của Thành ủy Đà Nẵng.

Thành phố chủ động xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay cũng như sau khi đã khống chế dịch bệnh; xây dựng kế hoạch và các giải pháp tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; chuẩn bị phương án tái thiết, phục hồi năng lực các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là khôi phục, cơ cấu lại nguồn khách du lịch, các hoạt động dịch vụ phù hợp định hướng phát triển thành phố; kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, người  lao động phải tạm ngưng hoặc mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Thành phố đẩy nhanh các thủ tục quy hoạch, đầu tư, phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch, lộ trình đề ra nhằm hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; tiếp tục triển khai có kết quả các công trình, dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, cũng như các công trình trọng điểm, mang tính động lực, xem đây là giải pháp quan trọng, cấp bách, cần tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần phục hồi và tăng trưởng kinh tế thành phố, bảo đảm bền vững, lâu dài. 

Thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương thực hiện các thủ tục, trình Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng; hoàn thành, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đà Nẵng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tập trung triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh và quy định khác theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.