Sông giảm mặn, khôi phục cấp nước sinh hoạt bình thường

.

Ngày 15-3, trữ lượng nước lớn từ 2 hồ thủy điện A Vương và Sông Bung 4 xả về làm mực nước các sông dâng cao, làm nước sông Cầu Đỏ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ giảm mặn.

Theo đó, mực nước tại các đập dâng An Trạch, Hà Thanh đã dâng cao hơn cao trình của cửa van đến 0,4m. Trữ lượng nước chảy qua ngưỡng tràn các cửa van khá lớn, đã đẩy mặn cho sông Cầu Đỏ. Thậm chí lúc 9 giờ sáng, khi thủy triều xuống thấp, độ mặn tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ chỉ còn 227mg/l, thấp hơn giới hạn tối đa cho phép (300mg/l) của chất lượng nước ăn uống theo quy định của Bộ Y tế.

Ông Hồ Minh Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cho biết, công ty đã khôi phục cấp nước sinh hoạt bình thường cho thành phố. Hiện đang tích cực chuẩn bị để triển khai thi công tuyến đập tạm ngăn mặn số 2 trên sông Cẩm Lệ, bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho thành phố.         

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.