Tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 23-3

.

Từ ngày 23-3, tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Người dân đứng chào cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình, sáng 2-9-2019. (Ảnh: Văn Nam/TTXVN phát)
Người dân đứng chào cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình, sáng 2-9-2019. (Ảnh: Văn Nam/TTXVN phát)

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 23-3, tạm dừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình để tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và tham quan khu vực Lăng, Quảng trường Ba Đình sẽ được tiếp tục tổ chức vào thời gian thích hợp.

Theo Vietnam+

 

;
;
.
.
.
.
.