Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

.

Ngày 9-3, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND thành phố để lấy ý kiến một số nội dung liên quan đến bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2024; đồng thời bàn các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong tình hình hiện nay và  việc giao quyền quyết định chủ trương các dự án đầu tư công… để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường, dự kiến tổ chức vào ngày 13-3) HĐND thành phố khóa IX. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trọng Huy
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trọng Huy

Theo đó, bảng giá đất mới giai đoạn 2020-2024 dự kiến trình kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 13 trên cơ sở giữ nguyên nền bảng giá đất theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND thành phố. Bảng giá đất mới cũng sẽ bổ sung giá đối với 290 tuyến đường mới đặt tên; điều chỉnh giảm 5% đối với đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, bổ sung, điều chỉnh những bất cập như: sửa đổi giá đất đối với 5 tuyến đường chưa phù hợp (giá thực tế thấp hơn mức giá quy định); bổ sung giá đất từ vị trí số 1 đến vị trí số 5 của các đường trong các khu dân cư; bổ sung về hệ số vị trí khu đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh và phần diện tích áp dụng hệ số đặc biệt ngã 3, ngã 4 đối với các khu đất 2 mặt tiền trở lên.

Ý kiến của Ban Kinh tế và Ngân sách cho rằng, nội dung bảng giá đất dự kiến trình tại kỳ họp tới cơ bản phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội và thị trường bất động sản của thành phố hiện nay, trên cơ sở đã xem xét yếu tố tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận đất đai. Các đại biểu cũng trao đổi về các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, trong đó cần tiếp tục đề ra những giải pháp để thúc đẩy doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp.  

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung cho biết, do ảnh hưởng của Covid-19, các ngành kinh tế của thành phố bị ảnh hưởng, trong đó ngành du lịch và dịch vụ bị sụt giảm nặng. Trước mắt, đề nghị các cấp chính quyền thành phố triển khai ngay các giải pháp của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị các sở, ngành như: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế... phối hợp với các Ban HĐND thành phố rà soát lại các nghị quyết của HĐND thành phố đã ban hành về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trước đây. Từ đó, tập trung sửa đổi, bổ sung một số giải pháp để thống nhất thông qua nghị quyết mới giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Về chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ban, ngành khẩn trương xây dựng dự thảo trình tại kỳ họp, bảo đảm đúng theo quy định, ưu tiên những người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch. Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương ngoài việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống Covid-19 thì cần tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm để góp phần bảo đảm các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong năm 2020.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.