Bài học về sức mạnh đại đoàn kết và sự phát triển Đà Nẵng trong thời kỳ mới

.

Chiến thắng 30-4-1975 là thành quả vĩ đại của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu; đã để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu và có ý nghĩa lịch sử không chỉ cho quá khứ mà cả trong hiện tại và tương lai.

Trong đó, có bài học về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố trong 45 năm qua. 

Thành phố Đà Nẵng luôn phát huy bài học đồng thuận trong xây dựng và phát triển. Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (trái) tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: S.TRUNG
Thành phố Đà Nẵng luôn phát huy bài học đồng thuận trong xây dựng và phát triển. Trong ảnh: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa (trái) tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: S.TRUNG

Biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sau sự kiện chấn động địa cầu, quân đội Pháp đã đầu hàng Việt Minh tại Điện Biên Phủ vào ngày 7-5-1954, buộc thực dân Pháp phải ký kết Hiệp định Geneve. Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, quân đội Pháp phải rút về nước, miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng.

Theo Hiệp định Geneve, sau hai năm hai miền Nam - Bắc sẽ tiến hành tổ chức tổng tuyển cử thống nhất nước nhà. Nhưng đế quốc Mỹ đã ngang nhiên phá hoại Hiệp định, hất cẳng Pháp, nắm lấy bộ máy tay sai quốc gia Việt Nam, dựng nên chế độ bù nhìn Việt Nam cộng hoà, đẩy mạnh viện trợ kinh tế, quân sự, biến miền Nam nước ta thành thuộc địa kiểu mới với âm mưu lâu dài chia cắt đất nước ta. Cả dân tộc ta lại phải bước vào cuộc chiến đấu mới, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trải qua 21 năm kiên cường kháng chiến, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua biết bao hy sinh, gian khổ, có lúc tưởng chừng như không thể vượt qua, song bằng trí thông minh, lòng yêu nước, nhân dân và lực lượng vũ trang đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ: chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965); chiến lược: “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” (1968-1973); buộc đế quốc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris (27-1-1973) công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; quân đội Mỹ phải rút ra khỏi miền Nam Việt Nam, tạo điều kiện để dân tộc ta thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “...Vì độc lập, vì tự do.

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào ...”; tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào ngày 30-4-1975, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ để lại cho dân tộc ta nhiều bài học quý báu, không chỉ có ý nghĩa đối với chúng ta hôm nay, mà còn với cả với mai sau. Thắng lợi đó là thành quả của một loạt nhân tố, trong đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhân tố cơ bản, quan trọng nhất. Nguồn gốc của mọi nhân tố ấy chính là vai trò lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo.

Nhờ đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng mà trước hết là sự thống nhất trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, để Đảng ta đưa ra được những quyết định đúng đắn, sáng suốt và kịp thời. Phân tích, đánh giá đúng tình hình; so sánh tương quan lực lượng địch - ta; xác định đúng thời cơ lịch sử, hạ quyết tâm chiến lược chính xác để mở cuộc tổng tiến công chiến lược, đánh bại hoàn toàn quân địch, giành thắng lợi triệt để trong thời gian ngắn nhất.

Việc đưa ra những quyết định mang tính lịch sử và tổ chức thực hiện thành công, thể hiện tài thao lược, trí thông minh, sáng tạo tuyệt vời của Đảng, quân đội và nhân dân ta. Đó còn bắt nguồn từ sự đoàn kết thống nhất của cả một dân tộc khao khát độc lập, tự do, hoà bình, thống nhất, với tinh thần “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, “toàn dân đánh giặc”, tạo nên sức mạnh to lớn để nhân dân ta làm nên sự tích thần kỳ đánh thắng kẻ thù hung bạo nhất của thời đại là đế quốc Mỹ, kết thúc chiến tranh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thu non sông về một mối.

Chiến thắng này còn bắt nguồn từ sự đoàn kết quốc tế, nó là sự kết hợp tài tình giữa sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên sức mạnh tổng hợp mà kẻ thù hoàn toàn bất ngờ và đến nay cũng chưa lý giải được.

Chiến thắng 30-4 là vô cùng to lớn, khẳng định một dân tộc nhỏ có thể đánh thắng một đế quốc to nếu có sự lãnh đạo của một chính đảng có đường lối đúng đắn, đoàn kết huy động sức mạnh của toàn dân, lại được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và nhân dân thế giới.

Đánh giá ý nghĩa thắng lợi của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đã khẳng định:

“Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 20, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Phát huy bài học đại đoàn kết toàn dân

Cùng với nhân dân cả nước, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phát huy truyền thống của mảnh đất đi đầu trong đánh trả thực dân Pháp xâm lược khi chúng đưa quân vào tiến công Đà Nẵng (1858); suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, đã cùng với nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng kiên cường chiến đấu, vượt qua sự đàn áp, kèm kẹp của bộ máy ngụy quân, ngụy quyền, lập nên những thành tích vẻ vang, xứng đáng với danh hiệu “Trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ”.

Nhiều chiến công đã ghi vào sử sách như những trận đánh vào sân bay Đà Nẵng, trận tiêu diệt trận địa tên lửa của Mỹ trên núi Phước Tường, trận đánh kho bom sân bay Đà Nẵng ...Và cuối cùng một trận hợp vây tuyệt đẹp, kết hợp giữa tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn thành phố vào ngày 29-3-1975, tiêu diệt căn cứ liên hợp hải lục không quân lớn thứ hai ở miền Nam Việt Nam, mở ra điều kiện thuận lợi để đi đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Trong quá trình xây dựng, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tuy còn gặp không ít khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng với tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, không ngừng sáng tạo đã xây dựng Đà Nẵng từng bước phát triển vững chắc.

Đặc biệt từ năm 1997, khi thành phố được nâng cấp lên thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã mạnh dạn khai thác tiềm năng, thế mạnh, có nhiều sáng tạo, hợp lòng người, đã huy động được sức mạnh của toàn dân làm thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Kinh tế - xã hội thành phố tăng trưởng khá nhanh, bình quân trên 10%, GDP 2019 đạt trên 4.300 USD/ đầu người, gấp 10 lần năm 1997, quy hoạch đô thị được thực hiện đồng bộ , kết hợp giữa chỉnh trang và mở rộng tạo nên một thành phố có tầm vóc hiện đại của cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hình thành các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, lấy du lịch, dịch vụ làm thế mạnh, “đi tắt, đón đầu” trong phát triển khoa học, công nghệ… Chương trình “Thành phố 4 an” được người dân thành phố đồng tình ủng hộ, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi với 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chính trị ổn định, an ninh trật tự được giữ vững, quốc phòng - an ninh được cũng cố ...

Đô thị Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Hải Sơn
Đô thị Đà Nẵng nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Hải Sơn

Tuy nhìn lại vẫn còn những khuyết điểm, làm hạn chế tốc độ phát triển, nhưng những thành tựu của thành phố là rõ nét và to lớn, là công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố. Chính sự phát triển đó nên Đà Nẵng đã và đang từng bước vươn lên thành thành phố động lực của khu vực miền Trung, được cả nước đánh giá là thành phố đáng sống - điểm đến du lịch hấp dẫn không chỉ của Việt Nam, mà còn của khu vực và trên thế giới.

Có được thành quả đó có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân Đảng bộ thành phố đã phát huy được truyền thống trong kháng chiến, huy động sức mạnh của toàn thể nhân dân, mọi chủ trương đều hướng vào việc tạo sự đồng thuận, đồng lòng thực hiện của toàn dân.

Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020), chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của biết bao anh hùng, liệt sĩ, sự cống hiến của các thế hệ cha ông đã chiến đấu kiên cường vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc; càng thêm tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Đà Nẵng tiếp tục vận dụng tốt bài học về tinh thần đại đoàn kết toàn dân; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tự lực, tự cường, quyết tâm vươn lên đi đầu trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đề ra trong thời kỳ mới; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lòng mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn
Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

;
;
.
.
.
.
.