Đề xuất cho phép chi bộ dưới 20 đảng viên tiến hành đại hội

.

ĐNO - Phát biểu tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 21 diễn ra sáng 17-4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đề xuất xem xét quyết định cho phép tổ chức đại hội chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc có số lượng đảng viên dưới 20 người.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, theo Thông báo số 158/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19 ngày 16-4, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tiễn của các địa phương chịu trách nhiệm quyết định việc tổ chức đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn trên cơ sở bảo đảm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch.

Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố, có thể xem xét cho phép các chi bộ dưới cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (có số lượng đảng viên dưới 20 người) tổ chức đại hội.

Từ ngày 26-3 đến nay, thành phố Đà Nẵng tạm dừng tổ chức đại hội đảng các cấp. Tính đến nay, còn 325 chi bộ có số lượng đảng viên dưới 20 người chưa tổ chức đại hội; trong đó, có 176 chi bộ cơ sở, 149 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở chưa tổ chức đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề xuất xem xét quyết định cho phép tổ chức đại hội các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc có số lượng đảng viên dưới 20 người; đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, chuẩn bị không gian hội trường, bảo đảm khoảng cách, giảm thiểu các trình tự, thủ tục; đặc biệt xây dựng chương trình cho phù hợp; giao cho cấp ủy cấp trên xem xét quyết thời gian, cách thức tổ chức đại hội ở cơ sở.

Dự kiến từ nay đến giữa tháng 5-2020, phải hoàn thành nhiệm vụ tổ chức đại hội các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thống nhất với đề xuất này; đồng thời nhấn mạnh, theo kế hoạch, các cấp ủy có thể tổ chức đại hội khẩn trương, bảo đảm tiến độ chung công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp trên nguyên tắc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống Covid-19.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Võ Công Chánh cho biết, đến nay đã có 16 Đảng bộ cấp trên cơ sở thành lập và xây dựng quy chế hoạt động của các tiểu ban văn kiện, nhân sự, phục vụ đại hội; tổ giúp việc cho các tiểu ban; hoàn thành dự thảo các văn kiện đại hội và gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, đến nay các cấp ủy đã xây dựng xong phương án về cơ cấu, số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và dự kiến phương án nhân sự lãnh đạo chủ chốt cấp mình; có nhiều đảng bộ đã tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020 và hoàn thành quy trình giới thiệu nhân sự tái cử nhiệm kỳ 2020-2025.

Đối với đảng bộ cơ sở và dưới cơ sở, theo kế hoạch, đại hội cấp dưới cơ sở hoàn thành trước ngày 31-3-2020 nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, đến thời điểm hiện nay đã có 2.823/3.092 tổ chức đảng dưới cơ sở tổ chức đại hội, tỷ lệ 91,3%.

Đối với cấp cơ sở, có 53 đơn vị đăng ký đại hội điểm, đến nay có 10 đơn vị đã hoàn thành. Theo kế hoạch hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 15-6-2020, đến nay có 33/536 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội, tỷ lệ 6,16%.

ĐẶNG NỞ-TRỌNG HUY

 

;
;
.
.
.
.
.