PAPI 2019: Đà Nẵng thuộc nhóm cao điểm nhất

.

ĐNO - Theo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) 2019 được Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố ngày 28-4, Đà Nẵng thuộc nhóm cao điểm nhất, với 44,99 điểm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự buổi công bố trực tuyến chỉ số PAPI 2019. Ảnh: TRỌNG HUY
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh dự buổi công bố trực tuyến PAPI 2019 tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

PAPI năm 2019 có 8 lĩnh vực nội dung, sáu chỉ số gốc gồm: (1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, (2) Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, (3) Trách nhiệm giải trình với người dân, (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, (5) Thủ tục hành chính công, và (6) Cung ứng dịch vụ công.

Hai chỉ số lĩnh vực mới, gồm: (7) Quản trị môi trường và (8) Quản trị điện tử được chính thức đưa vào theo dõi từ năm 2018 và bổ sung thêm một số chỉ tiêu qua khảo sát 2019.

Theo báo cáo PAPI 2019, Đà Nẵng nằm trong nhóm cao nhất, với vị trí thứ 6 trong tổng số 63 tỉnh, thành.

Bảng điểm số theo từng tiêu chí cụ thể như sau: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 4,77 điểm; công khai, minh bạch 5,48 điểm; trách nhiệm giải trình với người dân 4,78 điểm; kiểm soát tham nhũng khu vực công 6,62 điểm; thủ tục hành chính công 7,5 điểm; cung ứng dịch vụ công 7,88 điểm; quản trị môi trường 2,9 điểm và quản trị điện tử 5,0 điểm.

Trong 8 chỉ số, đáng kể các chỉ số quản trị điện tử, cung ứng dịch vụ công Đà Nẵng có điểm số cao nhất, bên cạnh các chỉ số về thủ tục hành chính công trong nhóm cao nhất. Ngược lại, chỉ số quản trị môi trường Đà Nẵng đứng trong nhóm thấp nhất cả nước.

Năm 2018, Đà Nẵng đạt 45,36 điểm, nằm trong nhóm cao nhất nước, trong đó các chỉ số công khai minh bạch, cung ứng dịch vụ công và quản trị điện tử thuộc nhóm cao nhất nước.

PAPI ở Việt Nam là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển-Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và UNDP tại Việt Nam từ năm 2009 đến nay.

Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) tham gia hỗ trợ kỹ thuật nền tảng công nghệ cho việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực từ năm 2015 đến nay. PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam với nội dung đánh giá xây dựng, thực thi và giám sát chính sách và cung ứng các dịch vụ công.  

TRỌNG HUY 

;
;
.
.
.
.
.