Quận Hải Châu hỗ trợ đời sống cho 900 hộ nghèo gặp khó khăn do Covid-19

.

ĐNO - Sáng 3-4, quận Hải Châu tổ chức trao tiền hỗ trợ đời sống cho 900 hộ nghèo gặp khó khăn do Covid-19 trên địa bàn 13 phường của quận với tổng trị giá 450 triệu đồng.

Theo đó, Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành hỗ trợ 500 hộ nghèo với tổng số tiền 250 triệu đồng; Tổ chức Trẻ em Việt Nam (COV) hỗ trợ 200 hộ nghèo với tổng số tiền 100 triệu đồng và Quỹ Vì người nghèo trích hỗ trợ 200 hộ nghèo với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Được biết, ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu, các hội và đoàn thể của quận cùng 13 phường đã vận động được nhiều quà, tiền ủng hộ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19 với tổng trị giá 225 triệu đồng.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.