Sở Tài chính đề xuất 2 kịch bản cân đối thu, chi ngân sách

.

ĐNO - Cần có 2 kịch bản cân đối thu, chi ngân sách tương ứng với 2 tình huống Covid-19 được khống chế trong quý 2-2020 hoặc sau đó. Đó là đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 21, ngày 17-4.

Hội nghị Thành ủy lần thứ 21 là lần đầu tiên tổ chức hình thức trực tuyến. ẢNh: TRỌNG HUY
Hội nghị Thành ủy lần thứ 21 lần đầu tiên tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: TRỌNG HUY

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Phụng cho biết, nếu Covid-19 được khống chế trong quý 2-2020, GRDP của thành phố tăng 4,67%.

Theo đó, số thu nội địa trên địa bàn thành phố (không kể tiền sử dụng đất) dự kiến 14.206 tỷ đồng, bằng 58,38% dự toán. Trường hợp Covid-19 không được khống chế trong quý 2 mà tiếp tục kéo dài, thu ngân sách sẽ giảm sâu hơn.

Do đó, để bảo đảm cân đối ngân sách, Sở Tài chính đề xuất thực hiện cân đối ngân sách với 2 kịch bản tương ứng.

Kịch bản 1: Dự kiến thu nội địa bằng 58,38% dự toán thì số thu ngân sách địa phương được hưởng hụt 7.567 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách cấp thành phố hụt 5.792 tỷ đồng; ngân sách quận, huyện hụt 1.775 tỷ đồng. Để bảo đảm cân đối thực hiện quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, cấp ngân sách thành phố tiến hành rà soát cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, tiết kiệm 10% chi khác 9 tháng của các đơn vị dự toán.

Kịch bản 2: Trong trường hợp Covid-19 kéo dài, thu Ngân sách Nhà nước tiếp tục giảm hơn nữa; dự kiến thu nội địa bằng 50% dự toán thì số thu ngân sách địa phương được hưởng hụt 9.402 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách cấp thành phố hụt 7.183 tỷ đồng; ngân sách quận, huyện hụt 2.219 tỷ đồng.

Để bảo đảm cân đối thực hiện quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, cấp ngân sách thành phố tiến hành rà soát cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, tiết kiệm 10% chi khác 9 tháng của các đơn vị dự toán.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương cần đẩy mạnh tăng cường các nguồn thu, thực hiện ngay các biện pháp giảm chi, tiết kiệm chi, chi hợp lý.

Sau Hội nghị Thành ủy, UBND thành phố sẽ triển khai thực hiện ngay nghị quyết liên quan đến các biện pháp bảo đảm cân đối thu chi trong điều kiện kinh tế rất khó khăn trong năm nay. Dự kiến, các biện pháp này sẽ được báo cáo thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.

“Các biện pháp quản lý, thắt chặt ngân sách hết sức quan trọng, đề nghị các ngành, các địa phương, đơn vị khẩn trương chuẩn bị các biện pháp để thực hiện cân đối ngân sách trong điều kiện nguồn thu ngân sách khó khăn”, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.

Tính đến 31-3-2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 5.867 tỷ đồng, bằng 18,97% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 5.021 tỷ đồng bằng 18,71% dự toán, thu xuất nhập khẩu đạt 845 tỷ đồng, bằng 20,63% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương 5.835 tỷ đồng, bằng 21,34% dự toán, trong đó chi xây dựng cơ bản theo dự toán 1.126 tỷ đồng, bằng 7,85% dự toán.

TRỌNG HUY – ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.