Sử dụng Zalo giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến

.

ĐNO - Ngày 7-4, Sở Xây dựng cho biết bắt đầu vận hành thử nghiệm giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua nền tảng mạng xã hội Zalo để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xây dựng, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19.

Theo đó, Sở Xây dựng đã khởi tạo group Zalo theo lĩnh vực chuyên môn quản lý, mỗi group bao gồm thành viên ban quản trị là các lãnh đạo sở, chánh văn phòng, phó chánh văn phòng phụ trách hành chính, phó chánh văn phòng phụ trách kế toán, tổ trưởng tổ tiếp nhận và trả kết quả, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin, chuyên viên phụ trách văn thư lưu trữ, trưởng phòng chuyên môn phụ trách lĩnh vực để tiếp nhận xử lý thông tin hồ sơ mà người dân, doanh nghiệp gửi đến.

Các công dân, doanh nghiệp, tổ chức liên hệ với Sở Xây dựng, kết nối Zalo thông qua số điện thoại đầu mối của Sở Xây dựng; sau đó gửi đầy đủ hồ sơ liên quan bằng bản chụp, file ảnh hoặc file PDF, chứng minh nhân dân của người đại diện nộp hồ sơ để đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Song song với việc gửi hồ sơ liên quan qua Zalo, công dân và các tổ chức gửi đầy đủ hồ sơ bằng bản giấy đến đường bưu chính công ích của Sở Xây dựng. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; đồng thời sẽ kết nối người đại diện nộp hồ sơ đó vào group Zalo của Sở Xây dựng, nhập dữ liệu và chuyển hồ sơ đến trưởng phòng chuyên môn theo quy trình tiếp nhận 1 cửa điện tử. Thời gian xử lý hồ sơ thủ tục hành chính tính từ lúc chuyển đến cho trưởng phòng chuyên môn.

Trưởng phòng chuyên môn tiếp nhận thông tin hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý trực tiếp. Chuyên viên xử lý trực tiếp sẽ trao đổi, tương tác với công dân, đơn vị nộp hồ sơ thông qua ứng dụng công nghệ thông tin để hoàn thiện công tác xử lý hồ sơ theo quy định được áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4.

Đối với hồ sơ được xử lý xong sẽ đưa về bộ phận tiếp nhận và thông báo trả kết quả cho công dân, đơn vị. Sau khi kết thúc hồ sơ sẽ kết thúc tương tác với công dân, đơn vị, đại diện tổ chức trong group Zalo sẽ mời công dân, đơn vị rời khỏi group.

TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.