ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU CẢNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Đổi mới cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm yêu cầu chủ quyền, an ninh và đối ngoại

.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Biên phòng Cửa khẩu cảng (CKC) Đà Nẵng đã lãnh đạo đơn vị thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; chủ động trong công tác tham mưu cho các cấp, tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự ở khu vực cửa khẩu cảng và khu vực biên giới biển; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, an toàn...

Công tác đối ngoại biên phòng luôn được Bộ đội Biên phòng thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. TRONG ẢNH: Đại tá Đỗ Văn Đông (thứ 3, từ phải qua), Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố với sĩ quan đối ngoại tàu Hải quân Hoa Kỳ đến thăm Đà Nẵng năm 2019. 					       Ảnh: BÁ VĨNH
Công tác đối ngoại biên phòng luôn được Bộ đội Biên phòng thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. TRONG ẢNH: Đại tá Đỗ Văn Đông (thứ 3, từ phải qua), Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố với sĩ quan đối ngoại tàu Hải quân Hoa Kỳ đến thăm Đà Nẵng năm 2019. Ảnh: BÁ VĨNH

Trung tá Lê Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Biên phòng CKC Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn đơn vị phụ trách, những năm qua tình hình an ninh chính, trật tự an toàn xã hội vẫn có những diễn biến phức tạp do lượng người, phương tiện, hàng hóa lưu thông tại CKC và hoạt động trong khu vực biên giới biển ngày càng tăng lên. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, kịp thời, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về nhiệm vụ công tác biên phòng; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS), bảo đảm đầy đủ lực lượng phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Qua đó 100% CBCS viết đơn tình nguyện tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên biển khi có yêu cầu, đồng thời vận động ngư dân tích cực tham gia phòng, chống tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển.

Thiếu tá Đinh Ngọc Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên đơn vị cho biết, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhóm giải pháp, các biểu hiện sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); thực hiện có chiều sâu đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới, gắn công tác giáo dục chính trị, pháp luật với giáo dục truyền thống và học tập “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, đánh giá, phân loại, định hướng tư tưởng CBCS; đồng thời duy trì tốt công tác thi đua khen thưởng gắn phong trào thi đua quyết thắng, các phong trào thi đua chuyên ngành, chuyên đề và các đợt thi đua cao điểm, đột kích, tạo động lực để CBCS củng cố ý chí, quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị cũng đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện biên phòng điện tử cảng biển để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thủ tục, kiểm tra, giám sát biên phòng tại CKC bảo đảm yêu cầu chủ quyền-an ninh- đối ngoại; vừa tuân thủ nghiêm minh pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế, vừa giữ vững nguyên tắc nghiệp vụ; đồng thời tạo sự thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động ở cửa khẩu cảng, phục vụ tốt chính sách hội nhập, phát triển của đất nước và thành phố. Đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh, chuyển cảng cho 7.870 tàu/ 635.206 thuyền viên/769.039 khách; đăng ký xuất nhập tàu nội địa:14.659 tàu/165.776 thuyền viên/17.186.945 tấn hàng hóa; cấp 114.926 thị thực, 210.506 giấy phép các loại; đăng ký tàu du lịch trên sông Hàn.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại biên phòng cũng được Đảng bộ Biên phòng CKC Đà Nẵng quan tâm tập trung lãnh đạo thông qua các biện pháp công tác nghiệp vụ, công tác tuyên truyền đối với người nước ngoài là thuyền viên, khách du lịch, thủy thủ đoàn các tàu quân sự lưu thông qua cửa khẩu cảng được CBCS thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, nâng cao vị thế và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thành phố Đà Nẵng và Bộ đội Biên phòng trong lòng bạn bè quốc tế.

Theo thiếu tá Đinh Ngọc Minh Hải, năm 2019, đơn vị không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ với nhiều hoạt động phòng ngừa tích cực, các vụ việc xảy ra đều được xử lý nghiêm minh, công khai có tác dụng giáo dục kịp thời đối với CBCS. Phong trào thi đua quyết thắng được thực hiện thường xuyên trong đơn vị với chỉ tiêu và nội dung cụ thể. Hằng tháng đơn vị thực hiện tốt việc phân loại CBCS theo 3 mức cờ xanh, đỏ, vàng để kịp thời khen thưởng. Hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, Hội đồng quân nhân luôn phát huy tốt vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Qua đó góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. 100% CBCS yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

       BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.