ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG KHUÊ TRUNG LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025

Dấu ấn một nhiệm kỳ

.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị địa phương thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền, trong đó các năm 2016, 2018, 2019 đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Những bài học lớn được Đảng bộ đúc kết là phải tạo được sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình.

Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ làm cơ sở quan trọng để Khuê Trung tiếp tục phát triển.  Trong ảnh: Một góc đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ hôm nay.		   Ảnh: ĐẶNG NỞ
Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ làm cơ sở quan trọng để Khuê Trung tiếp tục phát triển. Trong ảnh: Một góc đường Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ hôm nay. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Một nhiệm kỳ khởi sắc

Ông Vũ Thành Liêm, Bí thư Đảng ủy phường Khuê Trung cho biết, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân Khuê Trung đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020
Theo đó, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, phát triển tương đối toàn diện, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân đạt 11,74%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: ngành thương mại dịch vụ đạt 54,87%; ngành công nghiệp xây dựng đạt 44,95%; ngành nông nghiệp đạt 0,18%. Hiện nay, toàn phường có hơn 625 doanh nghiệp, 3.366 hộ kinh doanh cá thể hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực; so với đầu nhiệm kỳ tăng 125 doanh nghiệp, 713 hộ kinh doanh cá thể.

Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư các dịch vụ nhà hàng, ẩm thực, giải trí trên các trục đường chính; đồng thời sự phát triển mạnh mẽ của các hộ kinh doanh cá thể góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế, tạo được cảnh quan đô thị của một phường trung tâm.

Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện. Phường đã giới thiệu, giải quyết việc làm cho 1.868 lao động. Công tác chăm lo hộ gia đình chính sách, hộ nghèo luôn được quan tâm chú trọng như: hỗ trợ vay vốn ngân hàng chính sách, phương tiện sinh kế, hỗ trợ đột xuất, xây dựng và sửa chữa nhà, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Phường đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho 65 gia đình chính sách và 46 hộ nghèo với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; trao sinh kế và hỗ trợ đột xuất cho 109 lượt hộ nghèo với 179,9 triệu đồng; trao học bổng cho 173 lượt học sinh với tổng trị giá 141,2 triệu đồng...

Qua đó, nhiều hộ đã thoát nghèo, một số hộ trở nên khá. Trong 5 năm qua, phường giảm 689 lượt hộ nghèo. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công được quan tâm đúng mức. Đến nay, phường đạt tỷ lệ 93% người dân tham gia BHYT.

Ông Vũ Chí Đồng, Bí thư Chi bộ 24, Đảng bộ phường Khuê Trung, cho biết, nhờ những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong lĩnh vực an sinh xã hội, đời sống của người dân trên địa bàn ngày càng được cải thiện. “Điều đó chứng tỏ nghị quyết của Đảng bộ phường nhiệm kỳ vừa qua bảo đảm mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với mức sống của người dân ngày càng được nâng cao”, ông Đồng nói.

Theo ông Lê Hồng Khánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính luôn được quan tâm và đổi mới. Hoạt động của HĐND từng bước ổn định, chất lượng ngày càng nâng cao; duy trì và tổ chức các kỳ họp theo đúng pháp luật; hoạt động giám sát đối với UBND và các bộ phận thuộc UBND được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, sử dụng ngân sách, cải cách hành chính...

HĐND phường duy trì thường xuyên hoạt động tiếp xúc cử tri và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời. Hoạt động của UBND ngày càng hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phường đã triển khai, thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền; thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong công tác tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức lấy ý kiến mức độ hài lòng của công dân; áp dụng triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết thủ tục hành chính, “Phường điện tử” đạt chuẩn mức độ 3.

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ phường Khuê Trung đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Chủ động xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ông Vũ Thành Liêm chia sẻ, công tác chính trị tư tưởng luôn được quán triệt là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ.

Cấp ủy Đảng, chi bộ trực thuộc luôn coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, triển khai qua nhiều kênh thông tin khác nhau, phù hợp nhiều đối tượng. Cán bộ chủ chốt chủ động nắm tình hình, thường xuyên tuyên truyền, đối thoại với nhân dân, trực tiếp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Đảng ủy phường nâng cao chất lượng các đợt học tập quán triệt nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác thông tin thời sự chính trị, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi; hoàn thành công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ phường Khuê Trung giai đoạn 1975-2015.

“Công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng củng cố sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng”, ông Liêm đánh giá.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được coi trọng. Ông Lê Hồng Khánh cho hay, qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cơ quan, đơn vị và khu dân cư đã có những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, mô hình “Mỗi chi bộ giúp đỡ 1 một hộ nghèo” do Đảng ủy phường phát động đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng đến từng chi bộ, khu dân cư.

Ngay sau khi Đảng ủy phường phát động, 100% chi bộ trực thuộc đã triển khai mô hình và đề ra giải pháp giúp đỡ người nghèo hiệu quả nhất. “Kết quả học tập và làm theo Bác ở phường Khuê Trung đã tác động mạnh đến việc đổi mới lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân.

Việc thực hiện quy định của Đảng, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”, ông Khánh nhấn mạnh.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

Để có được kết quả trên, một trong những nguyên nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ phường Khuê Trung khóa XIV (nhiệm kỳ 2015-2020) rút ra, đó là trong chỉ đạo, điều hành đã có những cách làm mới, năng động, sáng tạo; sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, ý thức trách nhiệm và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ từ phường đến khu dân cư; sự đồng thuận và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Ông Vũ Thành Liêm cho biết, ở bất kỳ giai đoạn nào cũng phải tạo được sự đoàn kết thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ về thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; đồng thời, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị.

Mọi hoạt động của hệ thống chính trị cần hướng về khu dân cư, tập trung đẩy mạnh công tác dân vận; giải quyết kịp thời những vấn đề xã hội bức xúc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Khuê Trung quyết tâm tổ chức thực hiện, vận dụng linh hoạt sáng tạo, đề ra những định hướng, chủ trương, giải pháp phù hợp, phấn đấu xây dựng phường Khuê Trung phát triển vững mạnh toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung đầu tư phát triển ý tưởng khởi nghiệp trong nhân dân; tăng cường quản lý trật tự đô thị, đẩy mạnh hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao đời sống của nhân dân; phát huy dân chủ gắn với nâng cao ý thức công dân đô thị.

Các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020

1- Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 11,74%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra (12 - 15%/năm).

2- Thu ngân sách tăng bình quân 35,47%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (từ 8 - 10%/năm).

3- Giới thiệu đào tạo nghề và giải quyết việc làm bình quân hằng năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (từ 300 lao động trở lên).

4- Tỷ suất sinh bình quân hằng năm khoảng 11,35‰, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là từ 10-12‰/năm.

5- Bình quân hằng năm thoát nghèo đạt 131 hộ, vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết đề ra (110 hộ/năm).

6- Giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

7- 100% hộ sử dụng nước máy và 100% hộ gia đình thực hiện hợp đồng thu gom rác thải, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

8- Hằng năm phát triển được 11 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (10 đảng viên/năm).

9- Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 93%,vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (90% chi bộ/năm).

10- 5 năm liền Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (trong đó có 3 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu các năm 2016, 2018, 2019).

ĐẶNG NỞ
 

;
;
.
.
.
.
.