Xã Hòa Phong phấn đấu thu ngân sách tăng bình quân 8-10% mỗi năm

.

Ngày 22-5, Đảng bộ xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới với các chỉ tiêu cụ thể: giá trị sản xuất tăng bình quân 5 năm 11,6%; thu ngân sách tăng bình quân 8-10%; giảm hộ nghèo đạt 100% chỉ tiêu hằng năm; thu nhập bình quân đầu người 90-95 triệu đồng/người/năm; giao quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới theo từng giai đoạn.  

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Hòa Phong lãnh đạo hệ thống chính trị và nhân dân hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tổng giá trị sản xuất đạt 759 tỷ đồng, tăng bình quân hằng năm 15,6%; thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 10,8%; giảm 683 hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 57 triệu đồng/người/năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới; bầu ông Nguyễn Thanh Quảng tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy xã Hòa Phong nhiệm kỳ 2020-2025.

TRẦN KHANG

;
;
.
.
.
.
.