Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật

.

Ngày 21-5, Đoàn công tác của Bộ phận Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu, có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên.  

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) chủ trì buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (giữa) chủ trì buổi làm việc. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Theo báo cáo của Viện trưởng Viện KSND thành phố Lê Tiến, thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU của Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy Viện KSND thành phố và các chi ủy Viện KSND quận, huyện đã nghiêm túc triển khai quán triệt, học tập và gắn việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đồng thời, gắn công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng ngành, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát hai cấp vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm, thực hiện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ kiểm sát: “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”. Điểm nổi bật là các cấp ủy đã xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm, trong đó lồng ghép nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, có vấn đề nổi cộm, bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm.

Trọng tâm là giám sát những dấu hiệu vi phạm, nhất là những dấu hiệu vi phạm về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Năm 2019, tỷ lệ giải quyết án của Viện KSND thành phố đạt 99,1% (vượt 9,1% chỉ tiêu đề ra); chất lượng giải quyết án được nâng cao, tỷ lệ truy tố đúng tội danh đạt 100%.

Theo Viện KSND thành phố, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến là tập trung đổi mới công tác cán bộ, tinh giản biên chế, chủ động điều động, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác của lãnh đạo, công chức hai cấp kiểm sát theo Quy định số 98-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về luân chuyển cán bộ, Chỉ thị số 03/CT-VKSTC của Viện trưởng Viện KSND Tối cao về nâng cao chất lượng công tác cán bộ.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình; phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tực chuyển hóa” trong ngành...

Viện KSND thành phố chủ động, phối hợp với các cơ quan tư pháp đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử những vụ án tham nhũng, kinh tế, các vụ án được dư luận quan tâm và Thường trực Thành ủy chỉ đạo; nâng cao hiệu quả trong việc thu hồi tài sản trong quá trình giải quyết vụ án, nhất là đối với những vụ án kinh tế, tham nhũng…

ĐẶNG NỞ

 
;
;
.
.
.
.
.