Xây dựng phường Hòa Hải trở thành đô thị sinh thái, hiện đại

.

Ngày 27-5, Đảng bộ phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với các mục tiêu: xây dựng và phát triển phường Hòa Hải theo hướng đô thị sinh thái, trên cơ sở đổi mới căn bản mô hình phát triển kinh tế, tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, thương mại; phát huy mạnh mẽ vai trò của các thành phần kinh tế, khuyến khích kinh tế tư nhân; tổng giá trị sản xuất xã hội bình quân hằng năm tăng từ 12-15%; thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu quận giao hằng năm; hoàn thành công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao; giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự hằng năm từ 3-5%, tỷ lệ điều tra phá án hình sự đạt trên 80%... Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới; bầu ông Đặng Văn Kỳ tiếp tục làm Bí thư Đảng bộ phường Hòa Hải nhiệm kỳ 2020-2025.      

    S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.