Nhiều ý kiến tâm huyết góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố

.

Ngày 25-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị lấy ý kiến các lão thành cách mạng và nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận tại hội nghị.  Ảnh: TRỌNG HUY
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tóm tắt quá trình xây dựng các văn kiện đại hội; các nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố, về chủ đề, bố cục, một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; một số khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm, về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nêu gợi ý một số nội dung góp ý Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể: về chủ đề của Báo cáo chính trị; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020, những thành tựu đạt được, hạn chế và nguyên nhân; đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, dự báo tình hình, những thuận lợi, thách thức đối với thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ đến; về mục tiêu tổng quát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030…

Góp ý kiến tại hội nghị, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ đánh giá Báo cáo chính trị được chuẩn bị kỹ, công phu, tốt. Về đánh giá tình hình, cần phải sâu sát, kỹ hơn để thấy được sự nỗ lực nội tại của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, cần đánh giá các chính sách chiêu hiền đãi sĩ, chủ trương thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đại học và sau đại học ở nước ngoài, đào tạo chức danh bí thư và chủ tịch phường (Đề án 89). “Chúng ta đã bỏ ra khoản tiền trên 500 tỷ đồng để làm việc hết sức quan trọng này thì nên đánh giá sau nhiệm kỳ qua, sau nhiều năm hiệu quả như thế nào. Theo cá nhân tôi, về cơ bản là hiệu quả tốt. Nhiều người bây giờ ở vị trí chủ chốt ở cấp phường, cấp quận”, nguyên Bí thư Thành ủy Trần Thọ nhấn mạnh. Theo ông Trần Thọ, đánh giá về trật tự xã hội, hiện nay có một số loại hình tội phạm gia tăng, cần phải đánh giá rõ để có giải pháp khắc phục.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng Lê Đào góp ý, cần xác định cụ thể thời gian thực hiện cho từng mục tiêu đề ra. Theo đó, việc xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao là đúng nhưng cần làm rõ công nghệ cao cụ thể là phát triển theo hướng nào. Đà Nẵng cần xác định rõ hướng phát triển là thành phố công nghiệp hay thành phố du lịch.

Trong khi đó, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương góp ý, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy hiện nay, trong phần kiểm điểm của mình phải nói rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; bổ sung vào quy chế làm việc cụ thể. Đề nghị xây dựng lại quy chế chịu trách nhiệm của Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể.

Ông Lê Tự Cường, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy cho rằng, thể chế chính trị là cách thức tổ chức và vận hành quyền lực của Nhà nước làm sao để cách vận hành của Nhà nước một cách hiệu quả nhất, thuận lợi nhất. Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng cần đánh giá rõ kết quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới.

Ngoài ra, các ý kiến đóng góp tại hội nghị tập trung vào một số giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, về mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đánh giá cao, ghi nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu. Các ý kiến góp ý đều rất tâm huyết, cần được xem xét, điều chỉnh bổ sung vào các văn kiện đại hội để hoàn thiện. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, hiện thành phố còn những khó khăn, vướng mắc nhất định liên quan đến các kết luận của Trung ương đến nay chưa giải quyết dứt điểm. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng nêu rõ, cần xác định đúng vai trò của Thường trực Thành ủy; qua đó trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải đúng quy định, làm đúng vai, đúng việc, phát huy vai trò của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tránh vấp những sai lầm đã mắc phải trước đây.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho biết, về công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, đến nay đã qua vòng thứ 3. Tất cả công tác quy hoạch từ trước đến nay đều được cân nhắc, xem xét, bỏ phiếu rất dân chủ. Hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung cao cho báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố mới từ nay đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt. Về điều chỉnh quy hoạch thành phố từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 hiện được hoàn chỉnh, dự kiến đến tháng 8-2020 sẽ có bản quy hoạch hoàn chỉnh mới và mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng vừa được Quốc hội thông qua. Đây là bộ ba các định hướng mang tính chất lâu dài để xây dựng và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thông tin thêm trong quá trình soạn thảo, xây dựng văn kiện đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổng hợp được nhiều ý kiến góp ý trực tiếp, vừa cá nhân. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp thu, trao đổi lại thêm để hoàn thiện, làm sao có tư tưởng, định hướng, có nội dung, có nghị quyết tốt để sau khi triển khai thực hiện tốt hơn.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.