Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

.

ĐNO - Chiều 8-7, phát biểu bế mạc tại kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm trên tinh thần năng động, quyết liệt, trách nhiệm, có tư duy, cách làm mới, bảo đảm đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: L.P
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: L.P

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm của các sở, ban, ngành thành phố; khẳng định kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung phát biểu bế mạc kỳ họp. Video: XUÂN SƠN

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung nhấn mạnh, cần chú trọng triển khai một số nội dung lớn, trọng tâm, trọng điểm, đó là: 21 chương trình, kế hoạch đã được Thành ủy ban hành; thực hiện các bước về Kế hoạch ngân sách giai đoạn 2021-2026 và đầu tư trung hạn 2021-2026 để trình tại kỳ họp cuối năm theo quy định; triển khai nghiêm túc đề án Chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phát triển đô thị; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng tâm, trọng điểm, nhất là khắc phục, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, về năng lực nhà tư vấn, nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thi công các dự án.

Quang cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: L.P
Quang cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: L.P

Các cấp, ngành, địa phương cần bám sát Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 19-5-2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình Covid-19 được kiểm soát; chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, các phương án tái thiết, phục hồi năng lực các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; chú trọng khôi phục, cơ cấu lại ngành, nguồn khách du lịch, các hoạt động dịch vụ phù hợp định hướng phát triển thành phố; tổ chức có hiệu quả Diễn đàn đầu tư 2020; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình thành phố “5 không” “3 có”, “4 an”; Đề án giảm nghèo và các chính sách đền ơn đáp nghĩa; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong thực hiện công vụ để làm cơ sở cho công tác đánh giá cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và năng lực cho nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”;

Nghị quyết về việc quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý năm học 2020 - 2021; học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2020-2021; Nghị quyết về việc thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng;

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2020 của thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án nhóm B.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (bìa phải) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa trái) tặng hoa cho ông Phùng Phú Phong (thứ 2, trái sang) và ông Lương Công Tuấn. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung (bìa phải) và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (bìa trái) tặng hoa cho ông Phùng Phú Phong (thứ 2, trái sang) và ông Lương Công Tuấn. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tại kỳ họp, các đại biểu bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố đối với ông Phùng Phú Phong do được điều động nhận công tác mới và bỏ phiếu bầu chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Lương Công Tuấn, Chánh Thanh tra thành phố.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.