Tuân thủ các quy định an toàn trong tiếp nhận, ủng hộ phòng, chống Covid-19

.

Ngày 2-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có Thông báo số 17/TB-MTTQ-BTT về việc tăng cường bảo đảm quy trình vệ sinh phòng, chống Covid-19 trong công tác tiếp nhận, phân phối tiền, hàng cứu trợ.

Theo đó, để công tác vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ đạt kết quả tốt nhất, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiếp nhận và đơn vị tài trợ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia tiếp nhận, điều phối tiền, hàng ủng hộ phòng, chống Covid-19 bảo đảm tuyệt đối các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức vận động, tiếp nhận và điều phối tiền, hàng hóa cứu trợ.

Bên cạnh đó, các đơn vị, cá nhân cần trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ phòng, chống dịch cho người tiếp nhận và người ủng hộ theo quy định của ngành y tế như: đeo khẩu trang kháng khuẩn, găng tay, mặc áo quần bảo hộ, đo thân nhiệt, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, bảo đảm cự ly tối thiểu 2 mét không tập trung đông người, hạn chế giao nhận tiền mặt, có biện pháp sát khuẩn tiền, hàng… tại các điểm tiếp nhận, phân phối, giao nhận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân hạn chế tối đa việc ủng hộ trực tiếp tại các cơ sở y tế bị phong tỏa, cách ly. Các cơ quan chức năng của thành phố sẽ đảm nhận việc điều phối tiền, hàng đến các đơn vị theo yêu cầu.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.