Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng

.

Phát biểu kết luận tại hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Pháp lệnh công nghiệp Quốc phòng giai đoạn 2008-2020 do UBND thành phố tổ chức sáng 5-11, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng, trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới và khu vực, cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, nhiệm vụ xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh ngày càng nặng nề, đòi hỏi các cơ quan liên quan phải nâng cao nhận thức, có giải pháp, cách thức thực hiện phù hợp, hiệu quả, đồng thời phải có đột phá về năng lực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Để làm được điều này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các sở, ngành, địa phương huy động cao nhất khả năng, tiềm lực để sẵn sàng thực hiện sản xuất, sửa chữa vũ khí, góp phần bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang thành phố, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh. Các sở, ngành xây dựng cơ chế chính sách để phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, làm động lực thúc đẩy, phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp ứng dụng phục vụ xã hội, có tính lưỡng dụng cao, phục vụ quốc phòng - an ninh theo đặt hàng của Bộ Quốc phòng.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, qua 12 năm thực hiện Pháp lệnh công nghiệp Quốc phòng, nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp của Trung ương, bộ, ngành và địa phương đứng chân trên địa bàn thành phố phát triển đa dạng dưới nhiều hình thức; đầu tư có chiều sâu, luôn đổi mới thiết bị, công nghệ. Các dự án đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, nhất là các dự án trọng điểm, công nghệ cao được triển khai quyết liệt, đúng định hướng và đã đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả. Năng lực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật của công nghiệp quốc phòng chuyển biến rõ nét và có bước đột phá. Các sản phẩm quốc phòng có chất lượng, độ tin cậy ngày càng cao, tạo niềm tin đối với người sử dụng…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.