Phổ biến, quán triệt nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị

.

ĐNO - Sáng 9-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Lê Trung Chinh chủ trì hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19-6-2020 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng của Quốc hội nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Nghị quyết nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền thành phố gọn nhẹ hơn, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn; cơ quan hành chính tích cực, chủ động điều hành, giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề cấp bách ở địa phương; góp phần tích cực vào việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Đồng thời là cơ sở để thành phố Đà Nẵng có thêm cơ hội huy động nguồn lực, tập trung đầu tư, tiếp tục phát triển nhanh, bền vững hơn, xứng đáng hơn nữa là đầu tàu, động lực dẫn dắt phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung - Tây Nguyên, có sức thu hút và lan tỏa lớn ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đóng góp lớn hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách chung của cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các đại biểu tiếp thu đầy đủ những nội dung mà báo cáo viên truyền đạt; nghiêm túc quán triệt, triển khai nội dung, nhất là những điểm mới, cơ bản, quan trọng của nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; bảo đảm sau ngày có hiệu lực thi hành (ngày 1-1-2021), nghị quyết được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi toàn thành phố.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Tạ Tự Bình phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 119/2020/QH14. Trong đó, nổi bật là những nội dung quan trọng của nghị quyết, như: Quy định thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; nhiệm vụ của HĐND, UBND, Chủ tịch UBND; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, phường; nhiệm vụ điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, nhiệm vụ quản lý tài chính-ngân sách Nhà nước…

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.