Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW với các nhiệm vụ chính trị của thành phố

.

ĐNO - Sáng 17-6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Bí thư Thành hủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cần lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, nổi cộm, bức xúc được nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả, tránh hình thức, chung chung.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương, ghi nhận và chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng; đồng thời biểu dương nhiều tấm gương khác trong xã hội, hằng ngày, hằng giờ đã âm thầm cống hiến trên mọi mặt của đời sống, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục kiên quyết, kiên trì với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kết luận số 01-KL/TW và các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tổ chức vừa qua.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ủy Đảng cần gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với các nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhất là trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, cần lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc mà nhân dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả, tránh tình trạng hình thức, chung chung.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các cấp ủy Đảng phải gắn chặt với các quy định của Trung ương và Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, mệnh lệnh, xa rời thực tế, xa rời cơ sở, xa rời quần chúng; phê phán những cán bộ, đảng viên không dám nói, không dám hành động, tâm lý “sợ sai”, “sợ trách nhiệm”.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng phải thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tiêu chuẩn, không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phù hợp với từng loại hình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết báo cáo tại hội nghị. Ảnh: N.P
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị. Ảnh: N.P

Trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Thành ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị nhằm kịp thời khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Việc nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được các cấp ủy triển khai và cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn. Tính đến ngày 31-3-2021, các cấp ủy Đảng đã phát hiện, xử lý, chấn chỉnh 4 trường hợp có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xóa tên 499 đảng viên, khai trừ 58 trường hợp và đưa ra khỏi Đảng đối với 313 trường hợp.

Về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước đi vào chiều sâu, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Các cấp ủy Đảng, địa phương, đơn vị, trên cơ sở đó cũng xác định nhiệm vụ đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở cấp mình. Nhờ đó, qua 5 năm thực hiện, lãnh đạo các cấp đã giải quyết được nhiều vụ việc nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội; khẳng định chủ trương, đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền thành phố.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ, toàn diện tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 27 biểu hiện suy thoái. 

Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 9, từ phải sang) tặng bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: NGỌC PHÚ

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tuy được tăng cường, song chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao; có biểu hiện xem nhẹ công tác giáo dục lý luận chính trị, nhất là việc quán triệt, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trường Chính trị thành phố. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đã thông qua nội dung Kết luận 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Theo đó, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Sơn Trà. Ảnh: CTV
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu quận Sơn Trà. Ảnh: CTV

Các cấp ủy Đảng kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Các đại biểu dự tại điểm cầu quận Liên Chiểu. Ảnh: SƠN TRUNG
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu quận Liên Chiểu. Ảnh: CTV

Dịp này, hội nghị tuyên dương, khen thưởng 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong đó, 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 13 tập thể và 16 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.  

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.