ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ

Bài 2: Sẵn sàng triển khai vào thực tiễn

.

Để thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị (CQĐT), đến nay, thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị cơ bản đầy đủ các điều kiện để vận hành mô hình này.

Hiện nay, thành phố và các địa phương bảo đảm các điều kiện để vận hành mô hình chính quyền đô thị từ 1-7.   Trong ảnh: Hoạt động giao dịch tại bộ phận “Một cửa” UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu). Ảnh: TRỌNG HUY
Hiện nay, thành phố và các địa phương bảo đảm các điều kiện để vận hành mô hình chính quyền đô thị từ 1-7. TRONG ẢNH: Hoạt động giao dịch tại bộ phận “Một cửa” UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu). Ảnh: TRỌNG HUY

Bảo đảm các điều kiện cần thiết

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Trung Sơn cho biết, để triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14, thành phố đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung nghị quyết đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trên địa bàn thành phố; phối hợp Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương để tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành. Thành phố cũng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kiện toàn tổ chức HĐND, huyện, xã tại kỳ họp thứ nhất; kiện toàn tổ chức bộ máy UBND 6 quận và UBND 45 phường theo mô hình CQĐT trước ngày 1-7-2021.

Theo ông Sơn, để việc triển khai mô hình CQĐT có hiệu quả, thành phố tập trung các nhiệm vụ về xác định số lượng biên chế công chức của UBND phường ở từng quận; ban hành quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và UBND phường; quy định số lượng, tên gọi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; quy chế làm việc mẫu của UBND quận, phường; xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với trách nhiệm của địa phương trên các lĩnh vực phù hợp với thí điểm mô hình CQĐT và quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, thành phố quan tâm thực hiện việc sắp xếp các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ, chính sách và rà soát, bố trí đội ngũ công chức quận, phường theo các tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo mô hình CQĐT; các biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng thực thi công vụ và đạo đức công vụ.

Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Nguyễn Đăng Huy cho biết, đến nay quận đã hoàn thành việc triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 34/2021/NĐ-CP đến các phòng, ban chức năng và các phường trực thuộc. Đảng ủy, chính quyền, cán bộ công chức ở 5 phường thuộc quận đã rất tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết, nghiêm túc, đúng tiến độ để triển khai vận hành chính quyền cơ sở theo mô hình CQĐT.

Theo ông Huy, quận xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thời gian và trách nhiệm cụ thể của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 34/2021/NĐ-CP. “Việc thực hiện mô hình CQĐT trên địa bàn quận tập trung bám sát các mục tiêu, quan điểm, chủ trương của Trung ương về thí điểm tổ chức mô hình CQĐT và cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị đã sẵn sàng”, ông Huy cho biết.

Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc Phan Văn Đại cho biết, UBND phường đã ban hành kế hoạch cụ thể để thực hiện mô hình CQĐT. Theo đó, phường đã sắp xếp nhân sự, rà soát, và kiện toàn các điều kiện cần thiết, bảo đảm liên thông công chức quận - phường đã hoàn thành. Công chức toàn phường đều có trình độ đại học trở lên. Phường đang gấp rút hoàn thiện toàn bộ công việc về ngân sách tài chính. Toàn bộ hoạt động về tài chính đã được tạm dừng để thanh quyết toán hết, qua ngày 1-7 tiếp tục báo cáo cấp quận để được hướng dẫn.

Đại diện Phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ cho biết, quận đã triển khai mọi kế hoạch, quy định theo chỉ đạo từ UBND thành phố. Theo đó, quận đã thực hiện quy trình các bước để bổ nhiệm chủ tịch và các cphos chủ tịch UBND các phường theo thẩm quyền khi thành phố chính thức thực hiện CQĐT; đồng thời kiện toàn công tác nhân sự, bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn khi việc liên thông công chức quận - phường có hiệu lực.

Sớm có cơ chế, quy định rõ ràng

Bí thư Quận ủy Sơn Trà Trần Thắng Lợi cho biết, việc triển khai mô hình CQĐT giúp kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả, nhanh chóng hơn. Đặc biệt, với việc liên thông công chức quận - phường, sẽ tạo cơ sở cho việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

“Trách nhiệm, vai trò của chủ tịch UBND quận sẽ lớn hơn, nặng nề hơn và quyền lực cũng nhiều hơn. Từ đó, sẽ phải đặt ra vấn đề kiểm soát quyền lực, để làm sao vừa phát huy được tính hiệu quả của mô hình CQĐT, nhưng phải bảo đảm tính lãnh đạo toàn diện, quản lý cán bộ của Đảng”, ông Lợi nói.

Theo ông Lợi, Quận ủy Sơn Trà đã tiến hành xây dựng, điều chỉnh lại một số nội dung trong quy chế quản lý cấp ủy viên, quản lý cán bộ, công tác cán bộ; tăng cường vai trò giám sát của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy (kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên); phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Quận ủy đang tập trung điều chỉnh quy chế làm việc của cấp ủy để phù hợp với mô hình CQĐT.

Ông Phan Văn Đại cho rằng, việc thực hiện mô hình CQĐT, phường trở thành đơn vị dự toán chi. “Trước đây, một số khu dân cư khó khăn kiến nghị phường hỗ trợ để bảo đảm an sinh xã hội, phường chủ động linh động nguồn hỗ trợ ngay. Nhưng hiện nay, việc trở thành đơn vị dự toán chi, nếu muốn chi khoản gì sẽ phải xây dựng dự toán từ đầu năm; hoặc đột xuất thì cũng phải xin chủ trương lên cấp thành phố. Với quy định mới này, sẽ còn nhiều bỡ ngỡ khi triển khai thực hiện”, ông Đại cho biết.

Theo ông Đại, việc quy định phường chỉ có 15 công chức, trong khi dân số phường Hòa Khánh Bắc hiện khoảng 60.000 người sẽ tạo áp lực rất lớn đến các hoạt động do khối lượng công việc rất lớn. Làm sao để hài hòa, bảo đảm các hoạt động thông suốt khi triển khai chính quyền đô thị là băn khoăn của không chỉ ông Đại, mà còn một số địa phương khác, nhất là các phường có đông dân cư.

Có thể thấy, cùng với đưa vào vận hành CQĐT, các phát sinh trong quá trình áp dụng và vận hành cũng cần các cơ quan chức nang liên quan rà soát để điều chỉnh, hướng dẫn kịp thời, nhằm tạo các điều kiện thuận lợi nhất để mô hình CQĐT phát huy được hiệu lực, hiệu quả; góp phần thúc đẩy phát triển thành phố ngày càng hiện đại, văn minh.

T.HUY - H.NHUNG - L.PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.