Tạo mọi điều kiện tối đa hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách

.

Theo quy định của Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách phường, xã được hưởng mức phụ cấp hằng tháng là 1,14 mức lương cơ sở. Trên thực tế, người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố có mức hưởng phụ cấp cao hơn so với quy định. Thành phố đã đề ra nhiều chính sách nhằm bảo đảm thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách. Các địa phương cũng vận dụng nhiều chính sách nhằm tăng thu nhập, giúp người hoạt động không chuyên trách phường, xã an tâm công tác.

* Trưởng phòng Nội vụ huyện Hòa Vang Ngô Duy Quang: Vận dụng mọi chính sách để hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách

Hiện nay huyện không có thẩm quyền chi các khoản khác để hỗ trợ nhằm nâng cao thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách ngoài quy định theo Nghị quyết số 277/2019/NQ-HĐND ngày 12-12-2019 của HĐND thành phố về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã. Đến nay, thành phố đã 2 lần tăng khoán định mức chi quản lý hành chính từ 20 triệu đồng lên 32 triệu đồng năm 2020 và 34 triệu đồng năm 2021.

Trên cơ sở đó, các địa phương chia hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm mức thu nhập bình quân 3- 5 triệu đồng/tháng. Mặt khác, huyện cũng định hướng cho các xã thực hiện chia hỗ trợ công bằng cho tất cả cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách từ nguồn tiết kiệm chi của địa phương vào dịp cuối năm, nhằm động viên, khích lệ tinh thần, giúp họ an tâm công tác. Thời gian qua, huyện cũng tạo điều kiện tối đa cho người hoạt động không chuyên trách tham gia các kỳ thi tuyển công chức, có 27 người đậu, chuyển ngạch công chức thành công.

* Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) Trần Thị Mai Hương: Tạo điều kiện để người hoạt động không chuyên trách tham gia các kỳ thi tuyển công chức

Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm, động viên cán bộ không chuyên trách nỗ lực, lạc quan, đồng thời chỉ đạo UBND phường kịp thời xây dựng phương án phân chia các khoản chi công bằng; quan tâm, tạo điều kiện cho anh em học hỏi, trau dồi kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, bảo đảm công tác hiệu quả, hiệu lực. Mặt khác, phường cũng thường xuyên rà soát, đánh giá, có sự quan tâm trong công tác quy hoạch cán bộ đối với đối tượng này và tạo điều kiện tốt nhất để anh em có thể tiếp cận các kỳ thi tuyển công chức.

* Chủ tịch UBND phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) Đinh Hữu Phúc: Linh hoạt hỗ trợ, bảo đảm đời sống

Địa phương chủ động, linh hoạt tìm cách hỗ trợ để bảo đảm thu nhập, đời sống người hoạt động không chuyên trách, tạo động lực, động viên để đội ngũ này tiếp tục gắn bó công việc, nhất là ở những địa phương có diện tích rộng, đông dân, nhiều vấn đề phức tạp.

Nhằm nâng cao thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách, thông qua hội nghị cán bộ, công chức hằng năm, phường lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, lãnh đạo để thống nhất hỗ trợ thêm. Theo đó, từ nguồn tiết kiệm chi khoán hành chính, phường Hòa Minh “bù” thêm cho người hoạt động không chuyên trách để bảo đảm tổng thu nhập hằng tháng của mỗi người bằng với mức lương “trần” theo bằng cấp. Ngoài ra, phường cũng hỗ trợ thêm xăng xe, công tác phí cho người hoạt động không chuyên trách. Các dịp lễ, Tết, phường thống nhất chia sẻ đều phần còn lại từ nguồn tiết kiệm khoán chi cho tất cả cán bộ, không phân biệt lãnh đạo, công chức hay người hoạt động không chuyên trách để động viên tinh thần anh em.

* Bí thư Đảng ủy phường Tân Chính (quận Thanh Khê) Hồ Dũng: Bảo đảm thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng

Để tăng thu nhập cho người hoạt động không chuyên trách, phường chủ động, linh hoạt sử dụng nguồn tiết kiệm khoán chi hành chính để hỗ trợ cho đội ngũ này vào cuối mỗi quý. Theo đó, hằng tháng, ngoài phụ cấp 1,14 mức lương cơ sở theo quy định, phường hỗ trợ trước cho người hoạt động không chuyên trách 1 triệu đồng/người/tháng để bảo đảm đời sống. Cuối mỗi quý, từ nguồn tiết kiệm chi khoán hành chính, phường tiến hành chi hỗ trợ 1 lần cho người hoạt động không chuyên trách, bảo đảm tổng thu nhập 4-5 triệu đồng/người/tháng. Các dịp lễ, Tết, sinh nhật, phường chi hỗ trợ như nhau, không phân biệt giữa cán bộ, công chức hay người hoạt động không chuyên trách.

MINH SƠN - LAM PHƯƠNG ghi

Nhiều chính sách nổi bật hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách
 
Xuất phát từ khó khăn phát sinh khi triển khai Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian qua thành phố tăng cường nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ đối tượng này bảo đảm mức thu nhập ổn định. Theo đó, thành phố nhiều lần tăng định mức kinh phí tiết kiệm chi từ nguồn chi quản lý hành chính được sử dụng để chi thu nhập tăng thêm cho người hoạt động không chuyên trách phường, xã bảo đảm không thấp hơn mức thu nhập đang hưởng. Đây là chủ trương nổi bật của thành phố trong nỗ lực chia sẻ những khó khăn, bất cập đối với người hoạt động không chuyên trách phường, xã khi thực hiện theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 1-12-2021, thành phố kiến nghị Thủ tướng giao thành phố Đà Nẵng căn cứ nguồn ngân sách thành phố để HĐND thành phố quyết định về số lượng và chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. (HOÀNG NHUNG)

 

;
;
.
.
.
.
.