Cổ vũ, lan tỏa tinh thần Thượng tôn pháp luật

.

Sau thành công của Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” lần thứ nhất, được sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, sự động viên, phối hợp của các bộ, ban, ngành và các địa phương, Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục tổ chức Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” lần thứ hai với nhiều điểm mới cả về nội dung Quy chế bình chọn, Hội đồng bình chọn và phương thức tổ chức.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (ngoài cùng bìa phải) và Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội (ngoài cùng bìa trái) trao Giấy chứng nhận của Chương trình “Gương sáng Pháp luật” cho các Gương sáng Pháp luật 2021.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (ngoài cùng bìa phải) và Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội (ngoài cùng bìa trái) trao Giấy chứng nhận của Chương trình “Gương sáng Pháp luật” cho các Gương sáng Pháp luật 2021.

Thông điệp truyền cảm hứng Thượng tôn pháp luật

Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” lần hai được Báo Pháp luật Việt Nam triển khai theo Quyết định số 341/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Theo đó, ngày 15-3 tới đây, Báo sẽ bắt đầu đăng tải bài viết về các nhân vật dự kiến được bình chọn, tôn vinh; ngày 15-10 bắt đầu vòng sơ khảo và ngày 20-10 tiến hành chung khảo. Lễ tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” lần hai dự kiến được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Pháp luật Việt Nam - 9-11-2022.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”, đây là Chương trình rất có ý nghĩa, nhằm biểu dương, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật, qua đó lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp, những tấm gương anh dũng, đức hy sinh của công dân và cán bộ, công chức trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc lựa chọn, tôn vinh các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác xây dựng, tổ chức và thực thi pháp luật. Việc bình chọn, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong việc xây dựng và thi hành pháp luật nhằm đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật bằng việc động viên những cá nhân tiêu biểu, nhân vật điển hình trong xây dựng và thực hiện pháp luật, lan toả tinh thần thượng tôn pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) hàng năm, Ban Tổ chức tiến hành lựa chọn và tôn vinh khoảng 50 cá nhân trong cả nước, là đại diện cho các ngành, lĩnh vực và địa phương, đã có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ pháp luật; là những tấm gương điển hình cho sự dũng cảm, đức hy sinh lan toả và truyền cảm hứng cho tinh thần thượng tôn pháp luật vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thi hành pháp luật, vì Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Danh hiệu cao quý

Danh hiệu “Gương sáng Pháp luật” là sự ghi nhận của Ban Tổ chức, Hội đồng bình chọn “Gương sáng Pháp luật” đối với các cá nhân được bình chọn, đáp ứng các tiêu chí bình chọn quy định tại Quy chế. Danh hiệu này được trao tặng các cá nhân được bình chọn nhân Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11) nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Truyền thông mạnh mẽ

Trong chương trình lần thứ hai này, ngoài tuyên truyền sâu rộng trên các báo, đài; Báo Pháp luật Việt Nam sẽ phối hợp với Đài Truyền hình Quốc hội để tăng cường sự lan toả sự kiện đến cộng đồng xã hội và đặc biệt là các cơ quan xây dựng pháp luật (Quốc hội, HĐND các cấp, các đoàn đại biểu Quốc hội) thông qua các buổi toạ đàm, phóng sự được phát trên Truyền hình Quốc hội. Lễ tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội, các nền tảng của Truyền hình Quốc hội và các nền tảng của Báo Pháp luật Việt Nam.

Việc bình chọn “Gương sáng Pháp luật” được căn cứ theo Quyết định số 341/QĐ-BTP ngày 9-3-2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh “Gương sáng Pháp luật”. Việc bình chọn được thực hiện khách quan, công khai dựa trên hồ sơ bình chọn và các tiêu chí bình chọn. Hội đồng bình chọn sẽ hiệp y lựa chọn trên cơ sở hồ sơ và danh hiệu các cá nhân được lựa chọn vào danh sách chung khảo.

Trưởng ban Tổ chức, TS Đào Văn Hội, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, đối tượng được bình chọn là công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp có thành tích và được cơ quan nơi công tác, cơ quan Nhà nước quản lý ngành, lĩnh vực hoặc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp xét tặng danh hiệu, giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên về những nỗ lực, đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2020, 2021 và đầu năm 2022; những trường hợp đặc biệt không áp dụng quy định thời gian tham gia bình chọn.

Đối tượng bình chọn là cá nhân cư trú tại Việt Nam có hành động, việc làm cụ thể mang tính tích cực nêu gương, đóng góp đối với quá trình xây dựng và tổ chức, thi hành pháp luật, đã được cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp tặng thưởng đối với thành tích đã đạt được, có ý nghĩa tích cực đối với việc xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Các cá nhân sống tại Việt Nam có hành động anh dũng, đức hy sinh trong việc bảo vệ pháp luật; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng và người khác, được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị Ban Tổ chức xét tặng và tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” để ghi nhận lòng quả cảm, đức hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và thực hiện pháp luật; góp phần lan tỏa tinh thần Thượng tôn pháp luật và các giá trị nhân văn tốt đẹp cao thượng trong xã hội.

Tiến sỹ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Gương sáng Pháp luật năm 2021.
Tiến sỹ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Gương sáng Pháp luật năm 2021.

Theo ông Trần Đức Vinh – Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bình chọn, Hội đồng bình chọn hoạt động theo Quy chế được Ban Tổ chức ban hành. Khi bình chọn, Hội đồng bình chọn hoạt động theo phương thức bỏ phiếu và hiệp y. Hội đồng bình chọn thực hiện việc bình chọn, đánh giá khách quan, trung thực trên cơ sở hồ sơ bình chọn do Tổ Thư ký chuẩn bị. Thành viên của Hội đồng bình chọn ký xác nhận trên các phiếu bình chọn, ký các biên bản chung của cuộc bỏ phiếu kín và chung kết cuộc bình chọn.

Căn cứ kết quả bình chọn của Hội đồng bình chọn, Ban Tổ chức sẽ tiến hành công bố danh sách các tổ chức, cá nhân được nhận danh hiệu và giải thưởng. Cá nhân được nhận danh hiệu và giải thưởng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và được trao danh hiệu trong buổi lễ vinh danh trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành và địa phương.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN

1. Ông Trần Đức Vinh, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng

2. Ông Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), Phó Chủ tịch Hội đồng

3. Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Thành viên

4. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên

5. Ông Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp (Uỷ ban Thường vụ Quốc hội) Thành viên

6. Ông Nguyễn Phước Thọ, Hàm Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ), Thành viên

7. Ông Nguyễn Hữu Đoạt, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp (Ban Thi đua khen thưởng Trung ương), Thành viên

8. Ông Trần Văn Quảng, Phó trưởng Ban Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật (Hội Luật gia Việt Nam) Thành viên

9. Bà Phan Minh Thủy, Trưởng phòng thuộ̣c Ban Pháp chế (Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) Thành viên

Theo Pháp luật Việt Nam

;
;
.
.
.
.
.