Tăng cường phòng, tránh tai nạn đuối nước

.

Ngày 27-4, Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố thông tin, đơn vị vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng, tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt là trẻ em vào thời gian nghỉ hè và mùa mưa lũ tại các điểm tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và vui chơi giải trí trong môi trường nước, nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu thiệt hại.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, tránh đuối nước trong nhân dân và các tổ chức, chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cho các hoạt động trong môi trường nước; rà soát, cảnh báo hoặc can thiệp để loại bỏ những rủi ro, hiểm họa dẫn tới nguy cơ tai nạn đuối nước; hướng dẫn, phổ biến quy trình, kỹ năng xử trí tình huống tìm kiếm, cứu nạn, phòng tránh đuối nước và kỹ thuật cứu đuối...

Đồng thời xây dựng, hoàn thiện phương án huy động lực lượng, phương tiện bảo đảm an toàn, khắc phục thiệt hại tai nạn đuối nước; kịp thời cập nhật, truyền tin dự báo, cảnh báo thời tiết nguy hiểm đến các cơ quan, tổ chức hoặc cơ sở hoạt động lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí trong môi trường nước; quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa một số loại hình tai nạn, sự cố môi trường nước, trong đó có công tác phòng, tránh đuối nước cho cộng đồng, đặc biệt là công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em...

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.