100% người cao tuổi trong độ tuổi quy định được mừng thọ, hưởng trợ cấp xã hội và có thẻ bảo hiểm y tế

.

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) thành phố vừa ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VI Hội NCT Việt Nam và kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện chương trình hành động quốc gia về NCT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2030.

Theo đó, nâng mức vận động tối thiểu Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở mỗi hộ gia đình từ 20.000 đồng/hộ/năm đến 30.000 đồng/hộ/năm tại tất cả 56 phường, xã; 100% NCT trong độ tuổi quy định được tổ chức mừng thọ, hưởng trợ cấp xã hội và có thẻ bảo hiểm y tế; 100% NCT khi bị ốm đau, dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe; có ít nhất 80% phường, xã có các loại hình CLB văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của NCT, thu hút ít nhất 50% NCT tham gia luyện tập thể dục thể thao và ít nhất 10% NCT tham gia luyện tập văn hóa văn nghệ.

Giai đoạn 2022-2030, Ban đại diện NCT thành phố đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; hướng các hoạt động về cơ sở, lấy chi hội, tổ hội làm trọng tâm; xây dựng đa dạng các loại hình CLB của NCT; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”; nâng cao vị trí, vai trò NCT, Hội NCT trong đời sống xã hội; tuyên truyền vận động thực hiện NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội...

LÊ VĂN THƠM 

;
;
.
.
.
.
.