Đà Nẵng cần thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng dựa vào đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến

.

ĐNO - “Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, kết hợp sức mạnh của người dân, doanh nghiệp, sự giúp đỡ của quốc tế, các địa phương để phát triển thành phố. Đồng thời coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực sức chiến đấu tổ chức Đảng…”.

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy chiều 26-6 về tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Dự buổi làm việc có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước, nhất là phòng, chống, kiểm soát Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục những khó khăn để phát huy nội lực, thu hút ngoại lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố. 

Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 119/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng đề nghị thành phố phải bám sát thực tiễn, tôn trọng, lấy thực tiễn làm thước đo, từ đó tổ chức thực hiện tốt và có điều chỉnh linh hoạt trong quá trình điều hành; tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19, trong đó đẩy mạnh tiếp vắc-xin an toàn, khoa học, hiệu quả; làm tốt công tác quy hoạch, trong quy hoạch phải quan tâm đến phát triển văn hóa ngang tầm với với chính trị, kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án, công trình trọng điểm.

Cần tập trung đẩy mạnh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Đặc biệt phối hợp các cơ quan Trung ương để tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của các bản án, thanh tra, kiểm tra trên tinh thần không hợp thức hóa cái sai nhưng tháo gỡ bằng cơ chế, chính sách.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố mạnh dạn tăng cường đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư, trong đó cần tập trung xây dựng cơ chế chính sách để huy động hợp tác công - tư; thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng đổi mới sáng tạo, tăng năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt những lĩnh vực có tiềm năng lớn như logistic, kinh tế biển, dịch vụ tài chính, công nghiệp công nghệ cao, du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ thông tin... Chú trọng hợp tác, liên kết phát triển vùng thực chất, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện kịp thời, hiệu quả các kết luận thanh tra, điều tra và thi hành các bản án về kinh tế, hành chính; đẩy mạnh hợp tác, hội nhập quốc tế; tận dụng có hiệu quả cơ hội do các hiệp định thương mại tự do mang lại.

Về xử lý các kiến nghị của Đà Nẵng, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành phối hợp, hỗ trợ, giải quyết cho thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng Đà Nẵng sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế bất cập để phát triển thành phố nhanh và bền vững như tinh thần của Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 7, hàng đầu từ phải sang) cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 7, hàng đầu từ phải sang) cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Kinh tế khôi phục và phát triển

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy bám sát chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố quan tâm, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 09-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với chủ đề “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 4-1-2022. Với quyết tâm đó, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố đã có nhiều chuyển biến khả quan và đạt được kết quả tương đối toàn diện.

Đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Đảng bộ thành phố tập trung thực hiện toàn diện trên các mặt công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời bổ sung, sửa đổi quy chế làm việc của Thành ủy, ban hành Kết luận số 201-KL/TU về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Chương trình hành động số 01-CTr/TU, Chương trình hành động số 08-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các đề án lớn về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đảng viên và đội ngũ cán bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc. 

Tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; chỉ đạo thực hiện rà soát, bổ sung, bảo đảm chất lượng quy hoạch Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và 2025-2030.

Đặc biệt, qua 5 tháng triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 02/TB-VPCP, thành phố tích cực, chủ động phối hợp các cơ quan Trung ương để triển khai thực hiện 19 nội dung và đã hoàn thành 2 nhiệm vụ.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thành phố bám sát chỉ đạo của Trung ương, cùng với sự chủ động, quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ đề ra, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều khởi sắc.

Tăng trưởng GRDP quý 2 là 12,37%, bình quân 6 tháng đầu năm tăng trưởng 7,23% so với cùng kỳ; xếp thứ 2 về quy mô và tốc độ tăng GRDP của các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 13.356 tỷ đồng, đạt gần 70% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 20%; thu hút đầu tư trong nước, phát triển doanh nghiệp tăng khá so với cùng kỳ. Hiện có nhiều nhà đầu tư lớn đang tích cực xúc tiến vào thành phố như Tập đoàn Adani (Ấn Độ), Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản)…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ban, ngành Trung ương hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố xử lý quyết liệt 17 kiến nghị đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại Thông báo số 02/TB-VPCP, nhất là tạo điều kiện để thành phố Đà Nẵng hoàn thành các cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển lâu dài như: Xây dựng cơ chế, chính sách để hình thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực, khu phi thuế quan, trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây nguyên; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, bản án.

Bên cạnh đó, kiến nghị bổ sung một số vấn đề mang tính xây dựng mục tiêu, định hướng và cơ chế chính sách đối với thành phố, trong đó nổi bật là kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành cho ý kiến chỉ đạo để thành phố tiếp thu, hoàn thiện định hướng phát triển lớn trong Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.