Đến năm 2025, huyện Hòa Vang phấn đấu có 100% xã nông thôn mới nâng cao

.

Theo thông tin tại hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND của HĐND thành phố về ban hành một số chính sách đặc thù hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 2022-2025 do UBND huyện Hòa Vang tổ chức ngày 23-6, địa phương phấn đấu 100% xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2023-2025.

Hiện trên địa bàn huyện Hòa Vang có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo bộ tiêu chí của thành phố gồm: Hòa Châu, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Khương và Hòa Phong. Có 19 thôn kiểu mẫu NTM, trong đó có 3 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu NTM theo bộ tiêu chí thành phố và 12 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao. Giai đoạn 2023-2025, huyện Hòa Vang phấn đấu 6 xã còn lại đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Với nguồn kinh phí hơn 560 tỷ đồng được thành phố hỗ trợ để hiện thực hóa Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND, huyện Hòa Vang sẽ tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, môi trường nông thôn; xây dựng các mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi và xây dựng các làng nghề truyền thống…

PHƯƠNG TẤN

;
;
.
.
.
.
.